Spår fall for olje og kull – og at solparker vil gjøre susen

Byrået tror global energietterspørsel vil ha hentet seg inn tidlig i 2023 – hvis coronaen kommer under kontroll i 2021.

NYE PROGNOSER: Fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og direktør Fatih Birol. Foto: Bloomberg
Energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med nye prognoser i World Energy Outlook 2020.

IEAs vurdering nå er at coronapandemien vil senke global energietterspørsel med fem prosent, mens forbruket av kull og olje vil falle hhv. syv og åtte prosent.

Spådommen for oljeinvesteringene er nå at disse vil falle 18 prosent i 2020.

I et scenario der pandemien bringes under kontroll i 2021, er byråets prognose at verdens BNP kommer tilbake til førkrisenivåer i løpet av neste år, mens den globale energietterspørselen vil ha hentet seg inn tidlig i 2023. 

IEA understreker at utviklingen fremover vil variere stort mellom energikilder, og anslår eksempelvis at fornybar energi vil møte 90 prosent av den sterke etterspørselsveksten innen elektrisitet de neste 20 årene – godt hjulpet av mange nye solparker.

Byrået forventer at global etterspørsel etter kull aldri vil komme tilbake til tidligere nivåer, og anslår at kull innen 2040 vil utgjøre mindre enn 20 prosent av energimiksen – for første gang i moderne historie.

Les mer her.