Baker Hughes telling viser flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viste flere enheter i drift i forrige uke.

. Foto: Bloomberg
Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 362 rigger i operasjon per 16. oktober. Det er 13 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 282, opp 13 fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med 12, til 205. Antallet gassrigger var 74, opp en fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 80 rigger i drift, uendret fra uken før. I Mexicogulfen var det 14 rigger i drift, også det uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling.

baker hughes
riggtelling
Nyheter
Energi
Børs
Olje