Nærmer seg milliardtap

Kombinasjonen lave kraftpriser og et lammet cruisemarked resulterer i en kjempesmell for Fred. Olsens Bonheur.

TUNGT KVARTAL: Finansdirektør Richard Olav Aa og adm. direktør Anette S. Olsen i Bonheur har måttet tåle store tap som følge av coronapandemien.  Foto: Iván Kverme
Energi

Bonheur BON må i tredje kvartal bokføre et tap på 400 millioner kroner, dermed nærmer Fred. Olsen-familiens investeringsselskap seg milliardtap i corona-året 2020.

I løpet av årets første ni måneder har Bonheur tapt 913 millioner kroner, i samme tidsrom i fjor hadde konsernet et underskudd på 181 millioner kroner.

Bonheur

  • Investeringsselskap innen fornybar energi, shipping, havvind og cruise, både gjennom heleide datterselskaper og andre investeringer. 
  • Består av datterselskapene Fred. Olsen Renewables, Fred. Olsen Windcarrier, Fred. Olsen Ocean og Fred. Olsen Cruise Lines.
  •  Selskapet har også en eierpost på 54 prosent i mediekonsernet NHST og 12,6 prosent i Koksa Eiendom. 
  • Adm. direktør er Anette S. Olsen. 
  • Fikk nåværende selskapsform etter at Ganger Rolf ble fusjonert inn i selskapet mai 2016. 
  • Gjorde sine første investeringer i havvind i 1996. 
  • Største aksjonær er Olsen-familien gjennom selskapene Invento og Quatro.

Den store nedgangen skyldes både bråstopp i cruiseindustrien og lave kraftpriser i Europa som rammer datterselskapene Fred. Olsen Cruise Lines og Fred. Olsen Renewables.

– Kraftprisene er i ferd med å bedre seg, og vi ser også høy etterspørsel for vårt cruiseprodukt når det kommer i gang igjen, sier finansdirektør Richard Olav Aa under kvartalspresentasjonen fredag morgen. 

Han trekker også frem at vindfartøyet «Blue Tern», har hatt lav utnyttelsesgrad i kvartalet, mens det på samme tid i fjor jobbet på en svært god kontrakt. 

Oppgradering av fartøy

Konsernet benyttet tredje kvartal til å ta flere strategiske grep, blant annet planlegges det oppgradering av skipene til Fred. Olsen Windcarrier. 

I første omgang skal kranen ombord på det 2012-bygde vindservice skipet «Brave Tern» skiftes ut.  

Ved å bytte til en større kran vil skipet være konkurransedyktig i mange år fremover, ettersom vindmøllene blir stadig større. I 2025 venter Bonheur at vindmøllene i gjennomsnitt har en kapasitet på 15-20 megawatt og er 250 meter lange, mot en gjennomsnittlig kapasitet på 5 megawatt og en lengde på 150 meter i 2013. 

Fartøyet skal oppgraderes i Asia, og ventes ferdig i 2022. Hvor langt verftsoppholdet blir, og når «Blue Tern» og «Bold Turn» eventuelt skal gjennomgå den samme oppgraderingen mener selskapet det er for tidlig å si noe om. 

Bonheur

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter1.3712.223
Driftsresultat-306267
Resultat før skatt-393,585,1
Resultat etter skatt-398,530,2

Utskiftninger i cruiseflåten

I sommer ble det kjent at selskapet har gått til innkjøp av to nye cruiseskip som får navnene «Bolette» og «Borealis», begge med en kapasitet på om lag 1.400 passasjerer. 

Aa betegner kjøpet av disse to skipene som «en relativt beskjeden tilleggsinvestering», takket være en en selgerkreditt fra Carnival-eide HAL Nederland på 22,3 millioner pund med tre års avdragsfrihet til en rente på 2,5 prosent.

– Pr. i dag er det ingen gode, grønne alternativer for skip i cruisefart. Hva som blir det i fremtiden er uklart, vi har derfor valgt å investere i skip med plass til eventuell ombygging, sier Aa. 

Som følge av å ha kjøpt nye skip har selskapet gjennomført salg av skipene «Boudicca» og «Black Watch». I tredje kvartal er det tatt nedskrivninger på 187 millioner kroner på disse skipene. 

Utskiftningen av skip medfører også høyere kostnader, ettersom de nye fartøyene skal ligge i varmt opplag. Dermed anslår Bonheur at opplagskostnadene for cruiseflåten vil øke fra 2,5 til 3 millioner pund pr. måned. 

Ny vindpark straks klar

Vindparken Högaliden i Nord-Sverige er i ferd med å ferdigstilles, pr. tredje kvartal er det investert 1 milliard svenske kroner i utbygging, som er ventet å få en samlet pris på 1,2 milliarder kroner.

Högaliden skal etter planen starte produksjonen i november og produsere for fullt i løpet av desember. Dette vil bidra til å løfte Fred. Olsen Renewables' kraftproduksjon med 19 prosent.

– De underliggende driverne for kraftprisene er på vei oppover i de fleste land i Europa. Unntaket er i Norge, hvor vi heldigvis ikke har like stor eksponering. Her til lands har det gått nesten 12 terawattimer kraft på sjøen fordi Norge mangler gode overføringsledninger til Europa. Miljømessig er det en tragedie, sier Aa under presentasjonen.

Bonheur sitter også på en eierpost på 54 prosent i DN-eier NHST som tidligere denne måneden kunne rapportere om et driftsresultat på 4,7 millioner kroner og kostnadskutt på 50 millioner kroner i tredje kvartal.