Equinor-anlegg kan bli stengt i opptil et år

Det kan drøye til oktober neste år før produksjonen ved LNG-anlegget i Hammerfest er i gang igjen.

MELKØYA: Equinors gassanlegg. Foto: Bjarne Halvorsen
Energi

Equinors  kartlegging etter brannen i gassanlegget på Melkøya indikerer at LNG-anlegget vil være nedstengt i inntil 12 måneder, opplyses det i en melding.

Foruten brannskader på luftinntaket på en av anleggets fem kraftturbiner, har store mengder sjøvann fra slokkearbeidet ifølge meldingen skadet andre hjelpesystemer som elektroutstyr og kabler i anlegget.

Varighet på nedstengingen vil avhenge av leveransetid på nødvendig utstyr, i tillegg til de til enhver tid gjeldende smittevernstiltak for håndtering av Covid 19-viruset.

– Selv om mye kartleggingsarbeid gjenstår, og usikkerheten er stor, så er nå vårt beste estimat for oppstart 1. oktober 2021, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik i en kommentar.

– Vi vil benytte nedstengingsperioden til også å gjennomføre annet vedlikehold og utbedringsarbeid planlagt for 2021. Dette omfatter både løpende vedlikehold og vedlikehold planlagt i en revisjonsstans våren 2021, påpeker han.

eqnr
Nyheter
Energi
Børs