Produksjonen godt under forventningene

Fra august til september gikk produksjonen fra norsk sokkel ned med 250.000 fat pr. dag.

TAKTEN NED FRA AUGUST TIL SEPTEMBER: Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen. Foto: Bloomberg
Energi

Produksjonen fra norsk sokkel var i september nær 14 prosent mindre enn ventet, viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet.

Den totale produksjonen av olje, NGL og kondensat i forrige måned var i snitt på 1.772.000 fat pr. dag. I august var produksjonen 2.022.000 fat pr. dag.

Regjeringen vedtok i april å redusere norsk oljeproduksjon med 134.000 fat pr. dag i andre halvår, og dette kuttet er inkludert i direktoratets tall for september.

Produksjonen i september var 13,6 prosent under Oljedirektoratets egen prognose for september.

Vedlikehold og teknisk trøbbel

Produksjonen av olje var på 1.486.000 fat pr. dag, 13,9 prosent under direktoratets prognose.

I august var oljeproduksjonen pr. dag 1.725.000 fat. I september i fjor var den 1.311.000 fat pr. dag.

Det vises til vedlikeholdsstans og tekniske problemer på enkelte felt som årsaker til avviket fra prognosene.

Den totale petroleumsproduksjonen på norsk sokkel så langt i 2020 oppgis til cirka 170,4 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Oljedirektoratet presiserer at deres prognoser er blitt oppdatert etter regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020 fra 12. mai, og at det er tatt hensyn til myndighetenes regulering av oljeproduksjonen, forsinket oppstart av felt under utbygging samt oljeproduksjonen i første kvartal.