Solcelle-etterspørselen ned 50-70 prosent

NHO-foreningen Nelfo tror ikke at synkende etterspørsel etter solceller skyldes lave strømpriser.

Etterspørselen stuper: Etter høye tall tidligere i år, har tallet på søknader om solcellestøtte falt 50-70 prosent etter sommeren. Foto: NTB
Energi

– I august sank etterspørselen fra private med 70 prosent fra samme måned i fjor. I september var fallet på 50 prosent, sier Ove Guttormsen, adm. direktør i Nelfo, og viser til månedstall over søknad om støtte hos Enova.

– Dette skyldes ikke strømprisene så mye, som den økte usikkerheten, mener han.

Overfor Stortingets finanskomite foreslår NHO-foreningen Nelfo sammen med flere miljøvernorganisasjoner en rekke utvidelser av statsstøtten for solcelleinstallasjon.

Her heter det imidlertid: «Arbeidsplassene trues både av koronarestriksjoner og lave strømpriser, som reduserer motivasjonen for energitiltak.» 

Hver eneste måned hittil i år har strømprisen vært minst 50 prosent lavere enn på samme tid i fjor. I juni og juli i år lå prisene under 2 øre pr. kilowattime mot rundt 40 øre i fjor.

Enovas tall viser at det gjennom hele 2020 frem til august var flere søknader enn på samme tid i fjor. Til og med oktober er søknadsmassen i år fremdeles nesten på nivå med fjoråret.

Vil doble støtten

I dag kan husholdninger få opptil 28.750 kroner i Enova-støtte til installasjon av solcellepaneler.

– Vi mener det er behov for en dobling av denne støtte. I stedet kuttes støtten med 2.500 kroner fra nyttår, sier Guttormsen.

Vil ha elbil-vilkår: Ove Guttormsen, Nelfo, foreslår momsfritak og skattefradrag for installasjon av solcelleanlegg. Foto: Nelfo

Dette kuttet i Enova-støtten skulle egentlig tre i kraft i vår, men er til nå utsatt to ganger for å unngå å bidra til coronausikkerhet hos husholdningene.

– Vi har hatt lave strømpriser lenge. Tror du virkelig ikke at det er med på å redusere husholdningenes vilje til å investere i solceller eller enøk?

– De regner nok, men ikke så nøye som profesjonelle aktører. Og vi kan ikke ha et støtteapparat hvor satsene svinger i takt med spot-prisen.

– Mindre konflikt enn vind

– Vi har behov for mer strøm på lang sikt. Samtidig er det store konflikter rundt utbygging av vind og vann. Det er mye mindre konflikter rundt sol-energi.

– Betyr dette at Nelfo går til krig mot vindmøllene?

– Nei, men vi har et uforløst potensial innen solenergi. I dag er det solcellepaneler på 5.000 hustak. Vårt mål er 300.000 tak innen 2030, sier Guttormsen.

Det vil kunne gi 3 TWh, omtrent likt fordelt på bedrifter og husholdninger, av en total kraftproduksjon på 120 TWh.

Vil ha elbil-skatt

Nelfo foreslår å fordoble Enovas støttesatser for energitiltak i husholdningene, å gi støtte også ved delvis oppgradering (ikke bare full grønn «makeover») og en landsdekkende støtteordning for ladestasjoner i borettslag og sameier.

I tillegg ber Nelfo om økte bevilgninger til grønne energi- og klimatiltak i kommunene, økt kapasitetsgrense på lokal el-produksjon og skattefradrag og/eller tidsavgrenset momsreduksjon på håndverkstjenester.

– Har dere regnet på totalprisen på disse tiltakene?

– Nei, ikke utover at vi regner med minst en fordobling over Enova hvis støtten fordobles.

– Finansdepartementet er ikke akkurat begeistret for uthuling av momssystemet eller særskilte skattefradrag?

– Vi har tro på å bruke samme virkemidler som er brukt for å få flere elbiler.

– Listen over Nelfo-ønsker, er de for å hjelpe husholdningene, miljøet eller Nelfo-bedriftene?

– Vi vil alltid jobbe for våre medlemsbedrifter, men vi trenger også mer kraft. Da vil vi at det satses på den kraftkilden som gir minst konflikter.

solcelleanlegg
solcellepaneler
enova
nelfo
statsstøtte
subsidier
ove guttormsen
Nyheter
Energi