Aker Offshore Wind mottar millioner i tilskudd fra Enova

Røkkes børsbaby, Aker Offshore Wind, mottar flere millioner i støtte fra Enovas innovasjonsfond.

STØTTE: Astrid Onsum, adm dir i Aker Offshore Wind, mottar støtte fra Enova.  Foto: Siv Dolmen
Energi

Aker Offshore Wind AOW-ME får 10 millioner kroner i tilskudd fra Enovas innovasjonsfond for miljøvennlige teknologier, til et forprosjekt som tar søkte på å redusere kostnadene og øke teknologiutviklingen i viktige tekniske segmenter av flytende havvind, melder selskapet i en børsmelding tirsdag. 

Det overordnede målet er å kunne forstå bedre hvordan tekniske løsninger kan muliggjøre bruk og utvikling av en norsk forsyningskjede, og redusere kostnadene over tid. 

Tilskuddet på 10 millioner kroner fra Enova er til den nåværende prosjektfasen. Enova arbeider for lavere klimagassutslipp gjennom senfase teknologiutvikling og markedsintroduksjon av gode løsninger. Målet er å modne teknologiene og skape insentiver for nye løsninger.