Vil ha aksjer, mangler penger

Keliber er på pengejakt, og Nordic Mining må bidra med over 50 millioner kroner for å opprettholde eierandelen. Selskapets kontantbeholdning er på 49,5 millioner.

AKSJONÆRVERDIER: – Vårt overordnede mål er å disponere vår aksjepost i Keliber på en best mulig måte for våre aksjonærer, sier konsernsjef Ivar S. Fossum i Nordic Mining. Foto: Iván Kverme
Energi

I tillegg til å planlegge gruvedrift i Engebøfjellet, har Nordic Mining også en eierandel på 16,3 prosent i Keliber, som skal utvinne litium til batterier. 

Det finske selskapet er nå i markedet på jakt etter 30 millioner euro for å klargjøre gruveprosjektet på Finlands vestkyst. Nordic Mining ønsker å være med videre, sier konsernsjef Ivar S. Fossum til Finansavisen etter tirsdagens kvartalspresentasjon:

– Med tanke på alt som nå skjer i litiummarkedet, og da særlig innen batterier til elbiler, synes vi dette er spennende. Vi vil følge godt med på denne prosessen, og det er et alternativ at vi følger opp vår eierandel i Keliber.

Fossum forteller at Keliber, akkurat som Nordic Mining, har opplevd at det tar lengre tid enn først antatt å få alle tillatelser på plass. Kelibers plan er nå å være ferdig med dette arbeidet tidlig i 2022. Byggestart blir trolig i andre halvår samme år.

Tømmer ikke kassen

På kvartalspresentasjonen kom det frem at Nordic Mining hadde en kontantbeholdning på 49,5 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Dette er nok til å finansiere den endelige mulighetsstudien av Engebøfjellet, og å driften selskapet et stykke inn i 2021. 

Vi har ikke tenkt å tømme kassebeholdningen for å investere i Keliber
Ivar S. Fossum, Nordic Mining

Men hvis Nordic Mining også skal opprettholde sin eierandel på 16,3 prosent i Keliber, kreves det 4,9 millioner euro, eller over 50 millioner kroner.

– Vi må se på hvordan dette skal løses. Vårt overordnede mål er å disponere vår aksjepost i Keliber på en best mulig måte for våre aksjonærer, sier Fossum.

Han viser til at Keliber-prosjektet tilfredsstiller Europas ønske om å få frem egne mineralkilder i grønne verdikjeder. Europa flyttet nylig titan og litium over på listen over kritiske råstoffer.

– Må det gjøres en emisjon for å opprettholde eierandelen i Keliber?

– Vi har ikke tenkt å tømme kassebeholdningen for å investere i Keliber. Men foreløpig er det for tidlig å si noe om dette nå.

Da Keliber i mars hentet nesten 6 millioner euro i en emisjon, deltok ikke Nordic Mining. Det førte til at eierandelen ble redusert fra 18,5 prosent til dagens nivå på 16,3 prosent.

Prislappen synker

Nordic Minings aksjer i Keliber er bokført til 88 millioner kroner. I kvartalsrapporten kom det også frem at Keliber er i tett dialog med en håndfull eksterne investorer. Selskaper lokker med en internrente etter skatt på 22 prosent.

Selskapet regner med at finansiering vil være på plass før utgangen av året.

Når det gjelder rutil- og granatprosjektet Nordic Mining har i Engebøfjellet, kom det frem lite nytt på presentasjonen. Fossum har tidligere sagt at ny kunnskap tyder på at utbyggingen blir betydelig billigere enn de 311 millioner dollar som en studie fra januar viste. 

– Vi ser en klar retning på at vi klarer å redusere investeringene betydelig, uten at vi er klare til å tallfeste hvor mye, var budskapet denne gangen.

Han er blir dessuten stadig mer sikker på å finne en avtager for granatet som skal utvinnes. Nordic Mining hadde en avtale med Barton Group, men det amerikanske selskapet trakk seg fra den i februar. Da nyheten sprakk, føk Nordic Mining-aksjen ned 20 prosent.

– Vi føler oss ganske sikre på at vi finner en avtager. Vi snakker med en liten håndfull aktuelle kandidater, sier Fossum.

Vårt overordnede mål er å disponere vår aksjepost i Keliber på en best mulig måte for våre aksjonærer.

Nordic Mining

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter0,00,0
Driftsresultat−6,0−21,3
Resultat før skatt−4,6−19,1
Årsresultat−4,6−19,1