Baker Hughes kjøper norsk karbonfangstselskap

Compact Carbon Capture har blitt kjøpt opp av Baker Hughes.

OPPKJØP: Compact Carbon Capture har blitt kjøpt opp av Baker Hughes. Foto: Compact Carbon Capture
Energi

Baker Hughes kjøper det norske selskapet Compact Carbon Capture (3C), et teknologiselskap som spesialiserer seg på karbonfangstløsninger. Det går frem av en pressemelding fra Baker Hughes tirsdag.

Avtalen inkluderer alt åndsverk, ansatte og kommersielle avtaler.

Baker Hughes' ønsker å lede an i energiomstillingen ved å tilby løsninger for dekarbonisering av karbonintensive sektorer som olje og gass.

Teknologien 3C benytter forbedrer karbonfangstprosessen og gir opptil 75% mindre fotavtrykk i tillegg til lavere utgifter. Baker Hughes har lang erfaring med blant annet modulbaserte løsninger for dekarbonisering, noe som vil gi en unik mulighet for å oppskalere og kommersialisere 3Cs teknologi. 

– Vi posisjonerer porteføljen vår for nye energimuligheter og vi tror at det vil være et sterkt vekstpotensial for karbonfangst både innenfor industri, olje og gass. Ved å integrere 3C-teknologien kan vi utvikle et veikart for å levere en av sektorenes billigste karbonfangstløsninger, sier Lorenzo Simonelli, styreleder og administrerende direktør i Baker Hughes.

ABG Sundal Collier var rådgiver for 3C i forbindelse med transaksjonen.

Lorenzo Simonelli, konsernsjef i Baker Hughes. Foto: Bloomberg
karbonfangst
baker hughes
abg sundal collier
Nyheter
Energi
Børs