Nel tynget av Nikola-fall

Jon André Løkkes Nel gikk med 628,6 millioner i underskudd i tredje kvartal. Nikola-aksjens fall dro tungt ned.

PRESENTERER: Konsernsjef Jon André Løkke i NEL. Foto: Iván Kverme
Energi

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Nel  og Nikola har vært et hett tema i hydrogensektoren denne sommeren og høsten. Nikolas renommé og aksjekurs har blitt betydelig svekket de siste månedene. Fra toppen i juni på nesten 80 dollar har Nikola-aksjen falt ned til 18,46 dollar. 

Det får Nel føle på bunnlinjen.

Jon André Løkke, konsernsjef i Nel, rapporterte et underskudd på minus 628,6 millioner før skatt. Hele 510 millioner av dette skyldes tap i Nikola-aksjer. I fjor ble fasit minus 34,2 millioner på bunnlinjen, men da hadde selskapet en positiv finansinntekt på 14,1 millioner.

Likevel ønsker selskapet å fokusere på tungtransport også i tiden fremover. Selskapet skriver i  utsiktene at det er store muligheter i tungtransport, og at hydrogen vil sørge for nullutslipp fra produksjon til bruk.

Omsetningen endte i tredje kvartal relativt likt som i fjor: 147,7 millioner mot 148,9 millioner i fjor. Driftsresultatet endte derimot med et tap på 116,3 millioner. Sammenlignet med minus 48,4 millioner i fjor er det et vesentlig nederlag som hovedsakelig skyldes nedskrivninger av immaterielle eiendeler i tillegg til økte lønnskostnader.

Ser fremover

Ordrereserven i tredje kvartal endte på 938,5 millioner kroner, som sammenlignet med i fjor er en oppgang på 63 prosent. I andre kvartal endte imidlertid ordrereserven 9 prosent høyere.

Selskapet har også 2,5 milliard kroner i kontanter og gjentar at det ser en sterk langsiktig fremtid.

– Nels mål er å ivareta og styrke vår posisjon gjennom større investeringer i teknologi og organisasjon, sier Løkke i rapporten.

Nel fremhever at det fortsatt vil se negative virkninger av covid-19, og installasjon og oppstart har allerede blitt forsinket som følge av reisebegrensninger.

I kvartalsrapporten skriver Nel at selskapets vekstinitiativer og opptrappingskostnader er ventet å ha en negativ EBITDA-effekt inn i 2021. 

NEL

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter147,7
148,9
Driftsresultat-116,3-48,4
Resultat før skatt-628,6-34,2
Resultat etter skatt-626,7-32,4