Går på børs og henter 900 mill. til havvind

Swire Pacific Offshore noterer sitt danske datterselskap Cadeler på Oslo Børs og henter samtidig 917 millioner kroner.

NAVNEBYTTE: Swire Blue Ocean endrer navn til Cadeler i forbindelse med børsnoteringen. Avbildet er «Pacific Orca». Foto: Swire Blue Ocean
Energi

Havvind-satsingen til det Singapore-baserte konsernet Swire Pacific Ocean skyter fart.

Med DNB Markets og SpareBank 1 Markets som rådgivere skal Swires datterselskap Cadeler (tidligere Swire Blue Ocean) nå noteres på Oslo Børs. Det betyr at selskapet «hopper over» en notering på Merkur Market, hvor mange andre selskaper er blitt notert den seneste tiden.

I forbindelse med børsnoteringen vil Cadeler hente inntil 917 millioner kroner gjennom utstedelse av opp til 39 millioner aksjer.

Det er forventet at emisjonskursen vil ligge mellom 23,50 og 24,70 kroner pr. aksje, noe som  verdsetter Cadeler til mellom 1,83 og 1,93 milliarder kroner. 

Første handelsdag i aksjen er ventet å bli 27. november.

BW Group tegner seg

En gruppe investorer vil tegne seg for rundt 643 millioner kroner i emisjonen. 

En av disse er BW Wind Services  et datterselskap av Helmut Sohmens BW Group. BW Wind Services vil tegne seg for 300 millioner kroner. 

Blant de andre investorene finnes Handelsbanken Fonder, DNB Asset Management, Nordea Investment Management og Fjärde AP Fonden.

I tillegg er det åpent for andre investorer å tegne seg. Emisjonen vil bli gjennomført som en såkalt bokbyggingsprosess. Tegningsperioden utløper 25. november, men kan bli avsluttet tidligere. 

Posisjonerer seg for vekst

Cadeler blir en viktig tilbyder av installasjonsfartøyer som kan håndtere neste generasjons monsterturbiner.

Pr. i dag er det kun et fåtall fartøyer som kan transportere og installere disse på en effektiv måte, noe som skaper muligheter for aktører med kompetanse og kapital.

– Cadeler skal ekspandere og tilpasse seg for å holde tritt med de største turbinene i markedet, med ytterligere kapasitet for megaturbinene som kommer. Denne veksten krever betydelige investeringer og ventes å styrke selskapets ordrebok og operasjonelle fleksibilitet, uttalte  Cadeler-sjef Mikkel Gleerup til Finansavisen for en måned siden.

Cadeler har foreløpig ikke gjort en endelig bestilling, men i midten av september varslet selskapet at det ville kontrahere et nybygg utviklet i samarbeid med GustoMSC.

swire blue ocean
ipo
oslo børs
emisjon
havvind
offshore vind
Cadeler
børsnotering
Nyheter
Energi
Børs