Mener Aker Offshore Wind kan bli verdt over 18 milliarder

– Hvis selskapet klarer å realisere sine fem prosjekter, ser jeg en verdi på over 30 kroner pr. aksje, sier analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets.

HAVVIND: Slike vindparker skal Aker Offshore Wind bygge og eie. Dette bildet er "lånt" fra Equinor ettersom Aker ikke har noe å vise til ennå. Foto: Equinor/Øyvind Gravås
Energi

Ifølge Bloomberg er det tre analytikere som foreløpig har tatt opp dekning av det Kjell Inge Røkke-kontrollerte vindkraftselskapet Aker Offshore Wind  . Alle tre anbefaler sine kunder å kjøpe aksjen og kursmålene ligger mellom 7,00 kroner og 7,80 kroner. 

Nå har også Sparebank 1 Markets laget en analyse. Meglerhuset kliner til med et kursmål på 9 kroner, som tilsier en oppside på 80 prosent fra dagens kurs. 

Men ifølge meglerhusets analytiker, Jonas Meyer, er den potensielle oppsiden mye større enn som så:

– Selskapet har en portefølje på fem prosjekter. Hvis de klarer å realisere de fem prosjektene, ser vi en verdi på over 30 kroner pr. aksje, sier han.

OPTIMIST: Analytiker Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets. Foto: Ornelund

Superbull

Analytikeren snakker da om selskapets havvindprosjekter i Sør-Korea og USA, samt prospektene i Norge og Skottland. 

– Prosjektene ligger langt frem i tid og det er konkurranse om å vinne dem. Men selv om vi risikovekter prosjektene ganske mye, så er det fortsatt god risk/reward i Aker Offshore Wind-aksjen, sier Meyer.

30 kroner pr. aksje er seks ganger høyere enn dagens kurs på rundt 5 kroner. Børsverdien er i dag 3 milliarder. Analytiker mener verdien kan stige til over 18 milliarder kroner – omtrent halvparten av den nåværende verdien av Aker-konsernet.

Ser store verdier i Norge

I Norge planlegger selskapet å søke om å få bygge 1,7 gigawatt (GW) med vindkraft utenfor kysten. Hvis Aker Offshore Wind får lisens til å bygge disse vindparkene, og regjeringens vilkår er akseptable for selskapet, vil byggingen trolig starte i 2026.

Hvis de får lisens her, mener analytikeren at dette alene er verdt 18 kroner pr. aksje, eller 11 milliarder kroner.  

– Basert på transaksjoner i vindmarkedet, mener vi verdien pr. megawatt nå ligger på rundt 6 millioner dollar, eller rundt 2 millioner dollar etter investeringer, sier han.

Kursmålet på 9 kroner er risikovektet med kun 20 prosents sannsynlighet for at Aker Offshore Wind får bygge 1,7 GW utenfor norskekysten. Realisasjon av Sør-Korea-prosjektet har en sannsynlighet på 75 prosent. 

– Det virker som du egentlig tror sannsynligheten er høyere enn 20 prosent i Norge...

– Disse norske prosjektene ligger i nærheten av oljefeltet Noaka og Valhall, som opereres av Aker BP og skal elektrifiseres. Aker BP og Aker Offshore Wind vil samarbeide på de prosjektene, og vi mener det er ganske stor sannsynlighet for at de vinner, sier han.

– Kjøp nå

Analytikeren tror det er lurt å kjøpe aksjen før de norske vindkraftkonsesjonene skal utdeles i løpet av 2021.

– Kraftproduksjon fra prosjektene ligger langt frem tid, men man skal huske på at når selskapet får konsesjonen, så begynner aksjemarkedet å prise inn full verdi av vindparken. Allerede neste år skal det deles ut konsesjoner. I det byggingen av vindparkene starter, er verdiene allerede priset inn, sier han.

I sommer meldte regjeringen at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skal åpnes opp for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Det vil i disse to områdene legges til rette for utviklingen av 4,5 GW med vindkraft.

Meyers analyser er blant den seneste tids mye omtalte og omstridte analyser av selskaper notert på Merkur Market (nå Euronext Growth). Meyer fikk mye oppmerksomhet da han i september økte kursmålet på Quantafuel til 200 kroner, som er det høyeste kursmålet på plastgjenvinningsselskapet der ute. 

havvind
børs
sparebank 1 markets
AOW-ME
Aker Offshore Wind
Nyheter
Energi
Børs