ESG-direktør handler i Arendal Foss

Øker eksponeringen med 25 prosent. 

Energi

Ingunn Ettestøl, ESG-direktør i Arendals Fossekompani  , har gjennom sitt heleide selskap Etcona torsdag kjøpt 2.500 aksjer i AFK. 

I henhold til avtale med selskapet er aksjene kjøpt fra selskapet med 15% rabatt mot en bindingstid på 3 år. 

Prisen er basert på vektet gjennomsnittskurs i perioden 24-26. november, hvilket resulterte i en snittpris på 181 kroner per aksje. Etcona har dermed betalt 154 kroner per aksje. Totalt kostet aksjene 385.000 kroner.

Ettestøl eier etter kjøpet 12.500 aksjer i Arendals Fossekompani gjennom Etcona. 

AFK
arendals fossekompani
innside
Nyheter
Energi
Børs