GIEK har nær doblet innen havvind

På et halvt år har Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) nær doblet garantiene for havvindprosjekter.

GRØNT TRYKK: Adm. direktør Wenche Nistad i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) har garantert for milliarder av kroner til havvindprosjekter. Foto: Iván Kverme
Energi

Selskaper som leverer utstyr og løsninger til havvindprosjekter er blitt en av de største brukerne av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

De samlede garantiene fra GIEK til denne næringen er nå kommet opp i 7,6 milliarder kroner. Det er nær en dobling på bare et halvt år.

– Når GIEK deltar som garantist i et prosjekt blir det ofte lettere å fullføre finansieringen. Denne fordelen er tilgjengelig for alle norske bedrifter som konkurrerer om kontrakter i det internasjonale havvindmarkedet, sier adm. direktør Wenche Nistad i GIEK.

Økt behov

GIEK skal stimulere norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser.

Store utbygginger av havvindparker over hele verden er blitt et viktig marked for norske leverandører. Finansieringsbehovet er stort, og dekkes normalt av en bank. Ofte klarer imidlertid ikke, eller ønsker ikke, bankene å stille nok kapasitet alene. 

Derfor har behovet for GIEKs garantihjelp økt. Dette skyldes både at leverandørene ofte må stille bankgarantier for leveringsevnen, og at leverandørenes kunder gjør store investeringer lenge før inntektene kommer inn.

Trenger du finansiering for å vokse – ta kontakt med banken og GIEK
Wenche Nistad, GIEK

Norske leveranser

Denne uken ga GIEK garantier på til sammen 3,6 milliarder kroner til Aibel og OHT for kontrakter som selskapene har inngått med Equinor på Dogger Bank-feltet utenfor Storbritannia.

Aibel skal levere to transformatorplattformer, mens OHT skal levere installasjonstjenester fra spesialskipet Alfa Lift. Skipet blir verdens største av sitt slag når det leveres i 2021.

Aibel har tidligere mottatt ferdigstillelsesgarantier for leveranser av transformatorplattformer til havvindprosjekter i flere europeiske prosjekter. I tillegg har kunder av Fred. Olsen Windcarriers og Nexans Norway mottatt lånegarantier fra GIEK når de har gått til anskaffelse av norske leveranser til havvindprosjekter i Asia og Europa.

Ønsker flere kunder

– Vi utvider bankenes utlånskapasitet overfor kjøperne hvis de velger norsk. Dermed gjør vi norske leveranser mer konkurransedyktige internasjonalt, sier Nistad.

Hun håper at enda flere ser nytten av å bruke garantiene som GIEK stiller, og har et klart råd til eksportører i deres underleverandører:

– Trenger du finansiering for å vokse – ta kontakt med banken og GIEK. Sammen kan vi ofte finne løsninger.

giek
garantiinstituttet for eksportkreditt
wenche nistad
havvind
offshore vind
Nyheter
Finans
Energi
Børs