Solaksje til himmels

Solenergiselskapet Aega er med på den grønne bølgen på Oslo Børs. Den seneste måneden har aksjen doblet seg i verdi.

BYGGER SEG OPP: Aega er i ferd med å kjøpe seg opp igjen i Italia. Denne solparken på Sardina ble overtatt 1. august. Foto: Aega
Energi

Aega  har spesialisert seg på å investere i italienske solparker. I fjor satt selskapet på åtte solparker, men solgte alle sammen for 22,6 millioner euro. 

Salgssummen tilsvarte en egenkapitalverdi på 10,6 millioner euro, eller 2,10 kroner pr. aksje i Aega. Til sammenligning hadde aksjekursen ligget på rundt 1 krone de seneste 18 månedene.

– Det beste svaret på at vi solgte alle parkene i fjor var at vi fikk en god pris, sier  adm. direktør Nils Petter Skaset.

– Etter opprydningsprosessen i 2018 og 2019 tar vi nå ny sats for å bygge opp en portefølje med en ny struktur på selskapet og lavere kostnader. Etter min mening har vi nå bedre forutsetninger for å lykkes, legger han til.

Rask dobling

Markedet er tydeligvis også samstemte om at Aegas forutsetningen nå er bedre. Hittil i år er aksjen opp 219 prosent. Det priser selskapet til 176 millioner kroner på Euronext Expand, som tidligere het Oslo Axess. 

– Vi har ikke jobbet så mye med kapitalmarkedet før nå etter sommeren. Det henger sammen med at vi først ønsket å vise at vi hadde en portefølje, og at vi var klare til å gå videre. 

– Vi hadde lenge en prising som var langt under cashbeholdingen. Det har vel stadig flere oppdaget i løpet av sommeren og høsten, sier Skaset om kursfesten en seneste tiden.

Bare den seneste måneden har aksjen mer en doblet seg i verdi.

10-15 megawatt

Aega eier i dag to solparker, hvorav den ene ble overtatt i begynnelsen av august. I tredje kvartal ga disse solparkene inntekter på 278.078 euro. Driftsresultatet endte på minus 53 millioner euro.

I tillegg har selskapet brukt 20 millioner kroner på å kjøpe en eierandel på 6 prosent i Norsk Solar, som satser på store solparker i fremvoksende økonomier

Nylig inngikk Aega også en avtale om å kjøpe to solparker til i Italia. Disse parkene har en samlet kapasitet på 2 megawatt. 

– Kjøpet av disse parkene håper vi å få landet før jul, sier Skaset.

Han anslår prisen for disse parkene til rundt 10 millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal var kontantbeholdningen i selskapet på 4,9 millioner euro.

– Vi har en klar målsetning om å komme oss opp i 10-15 megawatt i løpet av noen år. Det kan vi klare på eksisterende oppsett og en hensiktsmessig kapitalstruktur, sier Aega-sjefen.

Han viser til at solparken som ble kjøpt i august ikke er belånt, mens det er vanlig med en belåningsgrad på mellom 60 og 75 prosent.

Mandag ettermiddag var Aega-aksjen opp 6,4 prosent til 3,68 kroner. 

Aega

(Tusen euro)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter278,177,0
Driftsresultat−52,8−302,1
Resultat før skatt−54,9−314,4
Resultat etter skatt−82,13.128,1
aega
nils petter skaset
Nyheter
Energi
Børs