Ny Holberg-favoritt har levert knallavkastning

– 6 prosent fri kontantstrømavkastning er billig for et kvalitetsselskap som dette, mener Holberg-forvalterne.

VOKSER OG VOKSER: Konsernsjef Rolf Barmen sørger for knallsterk egenkapitalavkastning i Fjordkraft. Foto: Iván Kverme
Energi

Etter et godt 2019 ser forvalterne i Holberg Norge ut til å følge opp med meravkastning også i 2020.

I den for Oslo Børs rekordsterke november-måneden, klarte Robert Lie Olsen og Jørgen Müller en avkastning på 17,1 prosent, mot 15,1 prosent oppgang for fondsindeksen på Oslo Børs.

Så langt i år er fondet opp 7,8 prosent, mot referansens 2,3 prosent.

Over tre år er snittavkastningen 13,3 prosent per år, mens markedet har steget 7,0 prosent i året. Over fem år ligger fondet foran med 16,1 vs. 8,7 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

De største bidragsyterne til avkastningen de siste 12 månedene har vært Kid, Europris, Kitron, Multiconsult og SpareBank 1 Midt-Norge, mens TGS og Subsea 7 har tynget klart mest.

Tok inn Fjordkraft

Ifølge november-rapporten tok Holberg Norge-forvalterne inn Fjordkraft  som nytt selskap i porteføljen i løpet av måneden.

Fjordkraft tilfredsstiller samtlige syv kriterier den Bergen-baserte forvalteren legger til grunn for sine investeringer. Disse er:

  • Høy kapitalavkastning
  • Overbevisende vekstutsikter
  • Ledelsestillit
  • Bærekraft
  • Eierfokus
  • Regnværsbeskyttelse
  • Grådig billig

– Svært kapitallett

Lie Olsen og Müller fokuserer først og fremst på avkastningen og vekstutsiktene.

«Forretningsmodellen er svært kapitallett og Fjordkraft har hatt en egenkapitalavkastning på 36 prosent i snitt siden 2006, og enda høyere avkastning på driftskapitalen. Gjennom organisk vekst og oppkjøp har selskapet hatt en årlig omsetnings- og resultatvekst på henholdsvis 14 og 18 prosent siden 2006», heter det i rapporten.

Forvalterne legger vekt på Fjordkrafts gode markedsposisjon, og drar også frem nylige oppkjøp i og utenfor Norge.

– Billig kvalitet

Holberg mener selskapet også leverer på bærekraft, og viser til at flere av FNs bærekraftsmål er iverksatt i deres strategi.

«Selskapet har selv vært klimanøytral siden 2007. I 2016 startet de sitt «Kilimanjaro» prosjekt, som innebærer at Fjordkraft kun skal ha klimanøytrale leverandører. Det ble oppnådd i 2019», skriver forvalterne.

For dem som er opptatt av «regnværsbeskyttelse», minner Lie Olsen og Müller om at selskapet er gjeldfritt og kan vise til «gode driftsmarginer over tid». Og hva så med prisingen?

«Selskapet prises til en fri kontantstrømavkastning på om lag 6 prosent. Det er billig for et kvalitetsselskap som dette», konkluderer duoen.