Satser stort på solparker i Norge og Sverige

Solkraftveteraner går sammen med Østfold Energi og Akershus Energi for å rulle ut helkommersielle solparker. 

SATSER PÅ BEDRE VÆR: – Ambisjonen er at dette skal være starten på et industrieventyr, sier Kristin Melsnes, fersk sjef i Solgrid.  Til venstre Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi, til høyre Oddmund Kroken i Østfold Energi. I bakgrunnen Norges største solfangeranlegg, som er knyttet til fjernvarmevirksomheten til Akershus Energi EnergiPark i Lillestrøm. Foto: Solgrid
Energi

– Ambisjonen er at dette skal være starten på et industrieventyr. Prisen på solteknologi er nå blitt lav nok til at det er lønnsomt å bygge solparker på kommersiell basis i Norge og Sverige, sier Kristin Melsnes, daglig leder i det ferske kraftselskapet Solgrid.

Solgrid har som mål å bygge 300 MW solkraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2025. 

Ambisjonen er å utvikle, eie og drifte bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala.

Østfold Energi og Akershus Energi vil eie 22,5 prosent hver i Solgrid. Resten er eiet av Mypower, Swede Energy, Valinor og nøkkelpersoner i Solgrid.

– Investorene har lagt inn flere titalls millioner kroner i Solgrid som startkapital. Solgrids rolle blir å tilrettelegge for utbygging, og så oppretter vi spesialselskaper, SPVer, for hver enkelt solpark, sier Melsnes.

Bakgrunn fra Aega

Flere av nøkkelpersonene i selskapet har mer enn 15 års erfaring med å utvikle, bygge og drifte solparker sør i Europa. De har tidligere jobbet for Norsk Solkraft og Aega  

Aega er et norsk solenergiselskap som eier solparker i Italia.

Lars-G. Dysterud Hansen, Bjørn Ivan Bjørnnes og Simon Mats Vilhelm Ulden er navnet på gründerne i Mypower, som nå skifter navn til Solgrid.

Det er selvfølgelig mindre sol i Norge enn i land lenger sør
Kristin Melsnes, Solgrid

Gründerne og investorene valgte seg vintermåneden desember til å fortelle om lanseringen av Solgrid.

– Timingen er tilfeldig på den måten at det var nå vi var ferdige med forarbeidet. Man må jo ha noe å glede seg over i den mørke årstiden, sier Melsnes.

– Er det nok sol i Norge til at dette blir lønnsomt?

– Det er selvfølgelig mindre sol i Norge enn i land lenger sør. Det er egentlig lysinnstråling som er det viktige for et solcellepanel. Samtidig er det kalde klimaet gunstig fordi solcellene ikke tåler sterk varme så godt, sier hun.

– Seiler opp som ny kategori

Melsnes har tidligere vært daglig leder i Stange Energi og hatt lederstillinger i norsk kraftbransje. De seneste åtte årene har hun vært selvstendig konsulent.

– Jeg har tidligere jobbet med kraftprosjekter innenfor vann, vind og fjernvarme. Nå er det spennende at sol seiler opp som en ny kategori, sier hun.

Tanken er å kjøpe eller leie tomter for å sette opp solkraftanlegg i Norge og Sverige.

Første prosjekt er Varberg solpark sør for Gøteborg. Solparken har en installert effekt på 4 MW, som tilsvarer strømforbruket til cirka 300 eneboliger. Anlegget vil være i drift i løpet av første halvår 2021.

– Vi ser etter tomter som har god innstråling av sol, tilgang til kraftnettet og som ikke konkurrerer med annen bruk. Nedlagte industritomter er et godt eksempel, sier hun.

Fem prosjekter i pipeline

– Hva slags strømpris må dere ha for å tjene penger?

–Break even-nivået vil variere fra prosjekt til prosjekt. Vi kommer fra en verden med langsiktighet, og med eiere som er vant til at prisen varierer, sier hun.

– Hvor mange parker skal dere bygge?

– Det er vanskelig å svare på. 300 MW er målet og vi jobber med fem prosjekter akkurat nå, med svært ulik størrelse og modenhet. På den største kan vi potensielt bygge mer enn100 megawatt, sier Melsnes.

Lars-G. Dysterud Hansen
Bjørn Ivan Bjørnnes
Simon Mats Vilhelm Ulden
Valinor
Lars Helge Helvig
aega
Norsk Solkraft
solgrid
kristin melsnes
østfold energi
akershus energi
Swede Energy
Nyheter
Energi