Forskningssenter for vindkraft får 120 millioner

Forskningssenteret NorthWind støttes med 120 millioner kroner for å skape nye eksportmuligheter og grønne jobber innen havvind.

KONKRET SATSING: Samarbeid mellom forskere og næringsliv skal munne ut i konkret satsing på havvind. Målet er å skape nye eksportmuligheter for Norge. Foto: NTB
Energi

Forskningsrådet har pekt ut NorthWind som nytt medlem i familien av forskningssentre for miljøvennlig energi. Ved dette senteret skal forskere og næringslivet samarbeide om teknologiutvikling med mål om å gjøre norske bedrifter konkurransedyktige i det internasjonale markedet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) kunngjorde beslutningen fredag. Senteret støttes med 15 millioner kroner i året gjennom en periode på åtte år, til sammen 120 millioner kroner.

Finansieringen var en del av regjeringens tredje omstillingspakke i forbindelse med coronapandemien.

– Havvind er i stor vekst internasjonalt og kan bety store muligheter for energinasjonen Norge. Forskning og utvikling er avgjørende for å sikre lavere kostnader, bedre miljøtilpassing og gode driftsmodeller for slike prosjekter, sier olje- og energiministeren.

Senteret ledes av Sintef sammen med universitetene i Trondheim (NTNU) og Oslo, samt Norsk institutt for naturforskning og Norges Geotekniske institutt.

Forskningsrådet støtter allerede flere forskningssentre for miljøvennlig energi, men hittil har det manglet senter for vindenergi.

– Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytende og visjonært, og skal bidra til verdifulle, radikale, grønne innovasjoner. Jeg vil berømme regjeringen for å ta initiativ til utlysningen av et slikt senter, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef.