Vindgigant legger frem guiding for 2021

Den danske vindgiganten Ørsted legger frem guiding for 2021 og oppjusterer estimatene for 2020.

STOR: Ørsted er ett av de største vindselskapene i verden.  Foto: Yara
Energi

Ørsted hever estimatene for fjoråret og venter en ebitda på 18,0 milliarder danske kroner for 2020, en økning fra den tidligere guidingen på 16-17 milliarder, ifølge TDN Direkt. 

Oppjusteringen skal hovedsakelig være av midlertidig karakter, men de siste månedene av fjoråret har Ørsted hatt sterk gjennomføring i konsernet. Blant annet ser vindselskapet økt inntjening i driftsaktiviteter og trading knyttet til hedging av krafteksponeringen. 

Selskapet ser også midlertidige positive effekter fra gassporteføljen grunnet høyere priser ved utgangen av året, og lavere faste kostnader enn ventet. I tillegg ble kostnadene ved utvikling av prosjekter i USA lavere enn ventet, ifølge TDN. 

Ørsted guider også mot en ebitda på 15-16 milliarder danske kroner, eksklusive nye partneravtaler, i 2021. Det ventes en nedgang i Offshore - og Markets & Bioenergy-virksomheten, men en økning for Onshore-virksomheten. 

Når det kommer til partneravtaler venter Ørsted å sluttføre salget av halvparten av havvindparken Greater Changhua 1 i år, i tillegg til å selge halvparten av Borssele 1 & 2 i sommer. Ørsted vil også undersøke mulighetene for å gjennomføre et nedsalg av selskapets solenergiportefølje etter igangsettelsen av solenergiprosjektet Muscle Shoals i tredje kvartal. 

ørsted
Nyheter
Energi
Børs