Hydrogenkjempe skal bygge verdens største elektrolysør

Det grønne hydrogenet kan årlig fylle omkring 600 brenselcellebusser som kjører 40 millioner kilometer.

SATSER STORT: Linde skal bygge verdens største PEM-elektrolysør i Tyskland. Her fra selskapets anlegg i Mainz. Foto: Bloomberg
Energi

Linde skal bygge, eie og drive verdens største PEM-elektrolysørfabrikk (Proton Exchange Membrane) ved Leuna Chemical-komplekset i Tyskland, skriver selskapet onsdag på sine hjemmesider.

Elektrolysøren på 24 MW vil produsere grønn hydrogen som skal leveres til Lindes industrielle kunder gjennom selskapets eksisterende rørledningsnettverk. I tillegg vil Linde levere flytende grønn hydrogen til fyllestasjoner og andre industrielle kunder i regionen.

– En hjørnestein

Total mengde grønn hydrogen som skal produseres kan årlig fylle rundt 600 brenselcellebusser som kjører 40 millioner kilometer, og dermed spare CO2-utslipp på opptil 40.000 tonn.

Elektrolysøren skal bygges av ITM Linde Electrolysis GmbH, et joint venture between Linde og ITM Power, og anlegget skal etter planen starte opp i andre halvår 2022.

– Rent hydrogen er en hjørnestein i både Tysklands og EUs strategi for å møte utfordringen klimaendringene utgjør. Det er en del av løsningen for å redusere CO2-utslipp i en rekke industrier, som kjemi og raffinering, sier Jens Waldeck, sjef for Lindes virksomhet i Vest-Europa.

Hydrogen

* Hydrogengass (H2) dekker i dag bare 2 prosent av EUs energiforbruk, men kan få en viktig rolle i innsatsen for å nå klimanøytralitet i Europa i løpet av de nærmeste tiårene.

* I dag brukes hydrogen i første rekke i kjemisk industri og i oljeraffinering.

* Det aller meste av hydrogenet som brukes i Europa i dag, framstilles fra naturgass eller kull, med betydelige utslipp av CO2. Hvis CO2 som frigjøres i produksjonen, fanges og lagres, kan hydrogen framstilles fra naturgass med lave utslipp.

* Hydrogen kan produseres utslippsfritt ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann.

NTB
linde
hydrogen
elektrolyse
tyskland
grønn hydrogen
eu
Nyheter
Energi
Børs