Milliardinvestering og børsnotering for Aker Horizons

Aker Horizon investerer milliarder i fornybarselskapet Mainstream Renewable Power. Nå står børsnotering på agendaen.

TAR NYE STEG I FORNYBARMARKEDET: Kristian Røkke, adm. direktør i Aker Horizons.  Foto: Matt Rourke / AP
Energi

 

Ikke før hadde Aker sagt nei til å kjøpe vindkraftselskapet NBT før det legger enda flere milliarder på bordet for et annet fornybar-selskap.

– Dette er en milepæl, sa Aker Horizons-sjef Kristian Røkke på en presentasjon tirsdag.

Se hele presentasjonen her

Da ble det kjent at Akers datterselskap, Aker Horizons, har sikret seg en eierandel på 75 prosent i Mainstream Renewable Power – et fornybarselskap innen vind- og solenergi. 

Transaksjonen verdsetter egenkapitalen i Mainstream til 900 millioner euro, rundt 9,3 milliarder kroner.

Avtalen inkluderer i tillegg en såkalt earn-out på 100 millioner euro til dagens aksjonærer dersom visse milepæler blir møtt.

– Dette er en av de største transaksjonene i selskapets historie, sa Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen, på presentasjonen.

Får tilgang til stor portefølje

Kjøpet gir Aker Horizons en portefølje av prosjekter som er i drift og under bygging på rundt 1,4 gigawatt (GW), en prosjektportefølje under utvikling på cirka 10 GW og ytterligere 10 GW i identifiserte prosjektmuligheter.

– Gjennom kjøpet av Mainstream vil Aker Horizons få en plattform for sine fornybar-ambisjoner og posisjonere seg i et voksende marked for hybridprosjekter, sier Røkke.

– Hva er det som tiltrekker oss. For det første har Mainstream en god track-record innen vind og solenergi. For det andre har det en attraktiv portefølje. (..) For det tredje har det en solid organisasjon.

Transaksjonen er forventet å bli gjennomført i andre kvartal 2021, og er betinget av blant annet godkjennelse fra regulatoriske myndigheter og kreditorene i Mainstream.

Mainstream har en kontantbeholdning på i overkant av 500 millioner euro og vil i tillegg få tilført 110 millioner euro i ny egenkapital.

Planlegger emisjon og børsnotering

Transaksjonen er finansiert gjennom en bankfasilitet på 510 millioner euro i DNB og Nordea, samt 248 millioner euro fra Aker, inkludert Aker Horizons andel i ny egenkapital som skal hentes inn. Dagens aksjonærer – med blant andre grunnlegger og styreleder Eddie O'Connor – vil beholde de resterende 25 prosent.

Aker Horizons opplyser i en børsmelding tirsdag at det planlegger en rettet emisjon og en notering på Euronext Growth i «nær fremtid», med en etterfølgende notering på Oslo Børs i løpet av de neste 12 månedene.

På presentasjonen sa Eriksen Aker ikke har planer om å distribuere aksjer i Aker Horizons til sine aksjonærer.

ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea Bank og Pareto Securities er hyret inn for å bidra til noteringen.

Det ligger også i planene å børsnotere Mainstream på sikt.

Hydrogen-satsing

Aker Horizon er Akers investeringsplattform for investeringer og utvikling av selskaper innen fornybar sektor og teknologi innen avkarbonisering. Ambisjonen er å utvikle selskaper med en total kapasitet på 10 GW og å fjerne 25 millioner tonn CO2 pr. år innen 2025.

Etter det seneste kjøpet vil Aker Horizons bestå av de to børsnoterte selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, Mainstream, samt at det vil få overført Aker Capitals eierandel i silisiumprodusenten REC på 24,7 prosent. Som en del av transaksjonen med Manstream, vil Aker Horizons også eie 50 prosent av teknologiselskapet Supernode.

I tillegg til dette kommer hydrogen-satsingen som selskapet tidligere har annonsert. Tirsdag kunne det avsløre at dette får navnet Aker Clean Hydrogen. Planen er at det blir etablert et eget porteføljeselskap for dette i løpet av første halvår i år.

– Hydrogen er spesielt lovende. Vår ambisjon er å bli ledende i produksjonsfasiliteter, sa Røkke på presentasjonen tirsdag.