Aker BP øker takten – varsler nedskrivninger

Nye brønner og økte volumer fra Johan Sverdrup løftet Aker BPs totale produksjon i fjerde kvartal. Samtidig varsler selskapet nær halv milliard i nedskrivninger.

PRODUSERER MER: Johan Sverdrup-feltet bidrar til høyere produksjon for Aker BP. Foto: Bloomberg
Energi

 

Aker BP produserte 223.100 fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal, mot 201.600 fat pr. dag kvartalet før, viser en oppdatering fra selskapet i forkant av fremleggelsen av fjerdekvartalstall 4. februar.

Økningen forklares med nye brønner på Ærfugl- og Alvheim-feltene, økt produksjon fra Johan Sverdrup samt mindre vedlikeholdsaktivitet.

Aker BP opplyser også at selskapet venter å bokføre nedskrivninger på cirka 55 millioner dollar før skatt i regnskapet for fjerde kvartal, hovedsakelig knyttet til anleggsmidler. Det tilsvarer 465 millioner kroner.

På linje med guiding

Samlet i 2020 endte den gjennomsnittlige dagsproduksjonen på 210.700 fat oljeekvivalenter, som ifølge Aker BP er på linje med tidligere guiding. Ved fremleggelsen av tredjekvartalstall i fjor guidet selskapet en produksjon på mellom 210.000 og 215.000 fat pr. dag.

Foreløpige tall for selskapets samlede investeringer i fjor ligger på 1.306 millioner dollar, som også er på linje med guidingen.

Selskapet brukte rundt 246 millioner dollar på leting, som er godt under guidingen på cirka 300 millioner dollar. Dette skyldes at letebrønnene Bask og Merckx er utsatt til 2021.

Pengebruken på plugging estimeres til 178 millioner dollar, mot en guiding på cirka 200 millioner dollar.

Valutabom

Produksjonskostnaden pr. produserte fat med oljeekvivalenter oppgis til 8,30 dollar. Etter tredje kvartal i fjor var Aker BPs guiding her cirka 8,00 dollar.

Årsaken til avviket er ifølge selskapet en svakere dollar enn ventet – i snitt var den på 9,00 kroner, mot Aker BPs forventning på 9,40 kroner.

Selskapet hadde ved utgangen av fjerde kvartal 3,6 milliarder dollar i netto rentebærende gjeld. Tilgjengelig likviditet var 4,5 milliarder dollar.