Skal på børs innen ett år

Otovo planlegger Euronext Growth-noteringen innen 12 måneder.

SIKTER MOT BØRS: Otovo og adm. direktør Andreas Thorsheim. Foto: Eivind Yggeseth
Energi

Otovo har torsdag kunngjort at selskapets styre har startet en prosess for å hente midler som skal sette fart på selskapets vekst og sikre veien mot lønnsomhet, og at selskapet vil notere sine aksjer på Euronext Growth innen 12 måneder.

Selskapet viser til at dets skalerbare markedsplattform for energiinstallasjoner er på vei til å bli størst på det raskt voksende europeiske markedet for solenergi for privatkunder.

«Vi ser frem til å invitere nye aksjonærer til selskapet», heter det i en kommentar fra Otovo-sjef Andreas Thorsheim.

Arctic Securities er engasjert som finansiell rådgiver til jakten på nye midler.

Coronamotvind og raskere marginvekst

I forbindelse med lanseringen av kapitaljakt og børsplaner er Otovo også ute med en oppdatering om 2020. Selskapet sier året var preget av coronavirusrelaterte motvinder og et svakt skandinavisk strømmarked.

Foreløpige tall viser inntekter på 147 millioner kroner, ned fra 193 millioner i 2019, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 77 millioner kroner. I 2019 var ebitda minus 54 millioner.

Ebitda-utviklingen forklares også med investeringer i nye land og bredere produkttilbud.

Samtidig opplyser selskapet at inneværende års ebitda vil bli omtrent som i 2020.

Enhetssalget i 2020 var imidlertid opp 5 prosent, og pipeline ved utgangen av året var 39 millioner kroner, som tilsvarer en fjerdedel av omsetningen i fjor.

Videre peker Otovo på at bruttofortjenesten vokser raskere enn planlagt. Den var på 17,6 prosent i fjor, 3,2 prosentpoeng opp fra 2019.