Hentet 640 mill. etter betydelig overtegning

BW Energy har gjennomført en emisjon på rundt 75 millioner dollar. Den var betydelig overtegnet – med rabatt på nesten 10 prosent.

DELTOK: Finansdirektør Knut Sæthre (t.v.) og konsernsjef Carl Arnet i BW Energy. Foto: Iván Kverme
Energi

 

BW Energy lanserte etter børsslutt onsdag en emisjon på opptil 75 millioner dollar, cirka 635 millioner kroner, der provenyet vil bli brukt på investeringer i Dussafu-lisensen i Gabon, utvikling av Maromba-funnet i Brasil og nye investeringsmuligheter.

Torsdag morgen melder selskapet at emisjonen er gjennomført. 23.690.000 nye aksjer utstedes til en tegningskurs på 27,00 kroner, som gir et samlet på cirka 640 millioner kroner.

Til sammenligning endte BW Energy-aksjen på 29,84 kroner onsdag, som betyr en rabatt på rundt 9,5 prosent i emisjonen.

Emisjonen var betydelig overtegnet, opplyser selskapet.

BW Group, nest største aksjonær, tegnet seg for tilstrekkelig med aksjer til å hindre utvanning, og beholder sine 35,1 prosent. Tilsvarende gjelder for BW Energy-sjef Carl Arnet og hans eierandel på 1,0 prosent.

Arnet tildeles 243.294 nye aksjer, som med en kurs på 27 kroner koster ham 6,6 millioner kroner.

Finansdirektør Knut Sæthre deltok også i emisjonen. Han tildeles 18.518 aksjer, som koster cirka 500.000 kroner.