Kan bli et gullrush for rederne

Et økende behov for skip er gull verdt for norske redere som går inn i offshore vind. Allerede stikker de av med de fleste lange kontraktene, ifølge Clarksons-analytiker.

FRA OLJE TIL HAVVIND: Det er et skrikende behov for skip til havvindindustrien. Eidesvik Offshores subseaskip «Acergy Viking» fikk nylig forlenget kontrakten sin med Siemens Gamsea Renewables med fem år til 2027. Foto: Michael Kearney
Energi

SOV står for Service Operation Vessel og er fartøyer som skal brukes i forbindelse med installasjon og vedlikehold av de hurtig fremvoksende havvindparkene verden over.

Stadig flere slike kontrakter deles ut, og norske offshoreredere står som vanlig langt fremme i køen når et nytt segment tar form.

I 2020 ble det delt ut lange kontrakter tilsvarende 61 år, viser en oversikt utarbeidet av analytiker Jens Egenberg i skipsmeglerhuset Clarksons Offshore & Renewable.

Av disse gikk 31 år til norske redere, som dermed sitter i førersetet allerede.

Med lange kontrakter mener meglerhuset avtaler som varer i fem år eller mer. I tillegg ble det utdelt en rekke kortere kontrakter. For 2019 var totalvarigheten av disse ti år.

TRAVEL: Analyiker Jens Egenberg i Clarksons Offshore & Renewable har nok å gjøre om dagen. «Alle» vil inn i offshore vind. Foto: Iván Kverme

Gullrush i emning

Selv om vindparkutbyggerne delte ut rekordmange fartøyskontrakter i 2020, vil det trolig blekne sammenlignet med årene fremover. Det tror i hvert fall Egenberg i Clarksons Platou.

Eidesvik Offshore sikret nylig en femårskontrakt med Siemens Gamesa Renewable og på tampen av fjoråret fikk Rem Offshore en tilsvarende kontrakt til nybygget «Rem Energy».

Snart er det også klart hvem som stikker av med Equinors tre Dogger Bank-kontrakter som innebærer å bygge helt nye skip med tilhørende 10-15 års-kontrakter. Det kan også bli et fjerde skip til bruk på Dudgeon.

Clarksons’ SOV-team jobber nå med de fem neste anbudene som vil bidra til å gjøre 2021 til et hektisk år for meglerne der. At det blir bestilt inntil ti nybygg i løpet av 2021 er ikke usannsynlig, mener Egenberg.

Fra før har Østensjø-selskapet Edda Wind i Haugesund fire skip under bygging for levering i 2022. Av disse er to allerede sikret kontrakter med inntil 15 års varighet.

– Innen 2025 tror vi at 50 SOV-er skal inn på lange kontrakter. Det kan nærmest bli et gullrush for norske redere som posisjonerer seg i dette segmentet, sier analytikeren.

Ikke bare Europa

Kontraktene som ble delt ut i 2020 viser en interessant trend. Til og med 2019 var havvindkontraktene utelukkende for arbeid i Europa, men nå følger resten av verden etter.

I løpet av fjoråret var både USA og Taiwan representert. I Taiwan sikret blant annet Solstad Offshore seg to mellomlange kontrakter.

– Det forsterker det vi har sagt lenge, at offshore vindmarkedet «is going global», noe som bare vil øke i styrke. Vi tror markedet i Europa skal doble seg på fem år. Det er en vekst som etter hvert også vil vise seg i Taiwan, USA, Sør-Korea og Japan.

Det er imidlertid tvilsomt om norske redere vil få så mye å gjøre i USA hvor Equinor nylig gjorde storeslem på østkysten med seier i anbudene for vindparkene Empire Vind 2 og Beacon Wind 1.

På grunn av Jones Act må fartøyer som skal operere i USA være bygget der, eid av et amerikansk selskap og ha amerikansk mannskap.

– USA er et lukket marked, så det blir nok vanskelig for norske redere å komme inn der, med mindre det er i samarbeid med lokale spillere. Unntaket er subseaskip som kan legge kabler på havbunnen, samt fartøyer for turbininstallasjon, sier Egenberg, og legger til:

– Edda Wind var tidlig ute med å sikre seg en amerikansk partner, så det blir spennende å se hva det får til. Fred. Olsen Wind Carriers har også jobbet lenge med å posisjonere seg for dette markedet på installasjonsbiten.