Røkkes nye grønne børskandidat kjøper vannkraftselskap

Aker Horizons har sikret seg selskapet Rainpower Holding.

AVTALE: Aker Horizons og adm. direktør Kristian Monsen Røkke har sikret seg selskapet Rainpower Holding.  Foto: Matt Rourke / AP
Energi

    

Aker Horizons, et heleid datterselskap av Aker ASA, har sikret seg 100 prosent av aksjene i selskapet Rainpower Holding. Aker-datteren skal benytte Rainpower som en plattform for å utvikle ny teknologi for å optimalisere prosessene rundt vannkraftproduksjon, melder selskapet i en børsmelding

Aker Horizons skal bidra med 100 millioner kroner i frisk kapital for å utvikle Rainpower Holdings. Selskapet skal også inkluderes i Horizons portefølje for selskaper som er i en tidlig utviklingsfase. 

Målet med å benytte Rainpower som en plattform er å identifisere og utvikle konsepter for oppgradering av eksisterende vannkraftinstallasjoner, samt å avdekke behovene til fremtidige kraftmarkeder. 

Rainpower er en erfaren prosjektorganisasjon basert på norsk vannkraft-teknologi. Produkt- og tjenesteporteføljen varierer fra turbiner, kontrollsystemer, vedlikeholdssystemer og teknologi for design og oppgraderinger av vannkraftanlegg. Hovedkontoret ligger på Lillestrøm og det har kontorer i hele Norge, samt Sverige og Kina. 

Ny samarbeidsavtale med Statkraft

I en annen børsmelding onsdag morgen fremgår det også at ett av Akers andre datterselskaper, Aker Offshore Wind, har signert en samarbeidsavtale med Statkraft sammen med Aker Horizons. 

Avtalen innebærer å utforske prosjektmuligheter for havvind i Norge. 

Norske myndigheter annonserte i fjor at de ville åpne for søknader om utvikling av havvind på to områder i Nordsjøen, nærmere bestemt Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Samarbeidspartnerne vil ifølge meldingen utforske muligheten for bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II (SN2), hvor selskapene vil etablere en felles prosjektgruppe, 50/50 delt mellom Aker Offshore Wind og Statkraft for felles utarbeidelse og innlevering av melding, samt videre utvikling av prosjektet. Statkraft venter at utbyggingen kan starte tidligst i 2025. 

– Dette er et felles prosjekt som først skal jobbe frem en melding, og så er det disse stegene i konsesjonsbehandlingen. Denne prosessen er anslått å ta nærmere 5 år, sier pressetalsperson i Statkraft, Lars Magnus Günther, til TDN Direkt. 

– De store investeringene vil eventuelt komme når det iverksettes bygging. Men det er altfor tidlig å si noe om graden av investeringer som vil komme, understreker Günther.

Han legger til at regjeringen har anslått at områder vil kunne gi maks 3 gigawatt (GW) installert effekt, og det er også antatt at dette deles opp i to eller flere prosjekter.