Aker ruster seg for kampen om norske vindkraftlisenser

Med Statkraft på laget, har Aker Offshore Wind styrket posisjonen for årets viktigste lisenstildeling på norsk sokkel.

INNGÅR SAMARBEID: Aker-sjef Øyvind Eriksen er fornøyd med å få Statkraft med på laget i konkurransen om de norske vindkraftlisensene. Foto: Siv Dolmen
Energi

I fjor sommer meldte regjeringen at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skal åpnes opp for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

Ifølge regjeringen vil det i disse to områdene ligge til rette for utviklingen av 4,5 gigawatt (GW) med vindkraft.

Med all respekt til oljebransjen, så er det disse lisensene som blir årets viktigste. Aker Offshore Wind har allerede uttalt at de satser på å kunne utvikle 1,7 GW i de to lisensene, altså en andel på 38 prosent. Dette tilsvarer rundt 130 vindturbiner omtrent like høye som Eiffeltårnet.

HAVVIND: Slike vindturbiner planlegges det for på norsk sokkel, men større. Foto: NTB

Men det vil bli tøff konkurranse. Vi vet at Equinor, Shell, nystartede Deep Wind Offshore og Vårgrønn (HitecVision og Eni), samt Bonheur/Hafslund er med i racet, og trolig er det flere. 

Med Statkraft på laget

Aker, gjennom Aker Offshore Wind, har nå styrket sin posisjon i konkurransen om å få lov til å bygge bunnfaste vindturbiner i Sørlige Nordsjø II-prosjektet. Onsdag ble det kjent at selskapet allierer seg med en gigant innen fornybar energi – Statkraft. Men Statkrafts kompetanse innen vindkraft er på land, ikke til havs. Tidligere har selskapet ment at havvind er for dyrt, noe som åpenbart har endret seg nå.

– Vi har ikke nok kompetanse på offshore-operasjoner. Vi var i mange år inne i Storbritannia sammen med i Equinor og bygget opp kompetanse der. Men den har vi solgt videre, fordi vi solgte oss ut av finansielle grunner. I dag trenger vi en kompetent partner, så dette samarbeidet er like viktig for oss som for Aker, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft til Finansavisen.

Men vel så viktig for Aker som å få en statlig kraftgigant som partner, var å kunne benytte Statkrafts vannkraft:

– Sørlige Nordsjø-prosjektet vil bli vesentlig styrket ved å kombinere vindkraftmuligheten med vannkraft fra land, og her spiller Statkraft en helt sentral rolle, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen til Finansavisen.

Rynning-Tønnesen utdyper:

– Vindkraft i Nordsjøen vil produsere litt over 50 prosent av tiden. Markedet for denne kraften må være et land rundt Nordsjøen, og de har mye større verdi av denne kraften hvis den kan kombineres med back-up fra norsk vannkraft slik at man kan levere kraft hele tiden og ikke bare når det blåser i Nordsjøen.

Flere kontaktet Statkraft

– Var det flere enn Aker som ville samarbeide med Statkraft om dette?

– Ja, vi har hatt henvendelser fra flere. Vår vurdering er at vi var best tjent med Aker.

VALGTE AKER: Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Foto: NTB

Ukjente betingelser

Betingelsene for utvikling av havvind-lisensene er foreløpig ukjente, men dette virker ikke å bekymre hverken Eriksen eller Rynning-Tønnesen ettersom klimamålene bør presse norske myndigheter til å gjøre betingelsene attraktive. Siden nyttår har det vært åpent for søknader.

– Når forventes det at havvind-lisensene tildeles?

– Vi har ikke fått noen eksakt tidsplan fra myndighetene, men vi arbeider for at det vil skje så raskt som mulig. Europa forøvrig har store ambisjoner og utviklingen vil gå raskt. Hvis Norge skal realisere sitt potensial innen fornybar energi, er det viktig at mulighetene blir reelle så fort som mulig, sier Eriksen.

Grønn forvandling

– Det har skjedd veldig mye i Aker siden i sommer. Er det kun verdiskaping som opptar Kjell Inge Røkke, eller er det også klimaet?

– Aker som organisasjon, og Kjell Inge Røkke som hovedeier, er svært opptatt av de klimautfordringene som vi må løse i fellesskap. Det gjenspeiles både i vår nye kommersielle strategi, men også i Kjell Inge Røkkes filantropiske engasjementer. Ikke minst kommer dette til syne i REV Ocean.

Aker Offshore Wind-aksjen steg kraftig onsdag formiddag, men oppgangen forduftet på grunn av sur stemning på børsene senere på dagen. Selskapet prises til rundt 6 milliarder kroner.