Stor interesse for Røkkes fornybar-satsing

Emisjonen i Kjell Inge Røkkes fornybarsatsing, Aker Horizons, ble mange ganger overtegnet.

KAN VÆRE FORNØYD: Investorene har kastet seg etter Kjell Inge Røkkes børsnoterte fornybarselskaper.  Foto: Iván Kverme
Energi

Onsdag ettermiddag ble det klart at Akers fornybarselskap Aker Horizons ville hente penger gjennom en rettet emisjon og et obligasjonslån, og at det sikter mot en børsnotering på Euronext Growth 1. februar.

Allerede torsdag morgen var pengene på plass, og interessen har vært skyhøy.

Emisjonen, som var tilrettelagt av ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea, Pareto Securities, Carnegie og SEB, skal ha vært mange ganger overtegnet.

SJEF FOR FORNYBARSATSINGEN: Kristian Røkke. Foto: NTB

Verdsettes til 20 mrd.

Aker Horizon fikk inn 4,15 milliarder kroner i den rettede emisjonen, som bestod av 118,6 millioner aksjer til 35 kroner pr. stykk. 

I tillegg kommer en overtildelingsopsjon på 415 millioner kroner bestående av 11,9 millioner aksjer.

Oppå dette kommer utstedelsen av et konvertibelt obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner.

Pengene skal brukes til delvis å finansiere kjøpet av Mainstream Renewable Power, som selskapet meldte i forrige uke.

Totalt vil det være 568,89 millioner utestående aksjer i Aker Horizons, og dermed verdsettes selskapet til 19,9 milliarder kroner.

Aker over 80 prosent

Aker-eide Aker Capital går inn med 500 millioner kroner i den rettede emisjonen og 1,2 milliarder i den konvertible obligasjonen. 

Etter emisjonen vil Aker Capital eie 464,29 millioner aksjer i Aker Horizons, tilsvarende 80 prosent av de utestående aksjene i selskapet hvis overtildelingsopsjonen blir fullt ut tegnet og 81,7 prosent hvis ikke.

Flere institusjonelle investorer hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for 400 millioner kroner hver; DNB Asset Management, Folketrygdfondet, Handelsbanken og Swedbank.

Ansatte i selskapet har også tegnet seg i emisjonen eller får tildelt aksjer gjennom et insentivprogram.

Blant disse er Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen, som ble tildelt 185,714 aksjer i den rettede emisjonen gjennom sitt selskap Erøy.

Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons har tegnet seg for 952.380 aksjer i insentivprogrammet for de ansatte.

Aker Horizons

  • Akers selskap for investeringer innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.
  • Eier blant annet 51 prosent av Aker Offshore Wind, 51 prosent av Aker Carbon Capture og 24,7 prosent av REC.
  • Kjøpte nylig 75 prosent av aksjene i vind- og solenergiselskapet Mainstream Renewable Power.
  • Aker Horizons har også industrielle ambisjoner innen hydrogen.
  • Har vært heleid av Aker-selskapet Aker Capital, men har nå gjennomført en rettet emisjon hvor nye investorer kommer inn. Selskapet vil bli notert på Euronext Growth-børsen.
  • Aker Capital vil eie 80–82 prosent av Aker Horizons ved børsnotering.
  • Kristian Røkke er adm. direktør.