Røkke-selskap signert kontrakt om fullskala karbonfangstanlegg

Aker Carbon Capture har signert intensjonsavtale om bygging i Stavanger.

Paretokonferansen 2020, Kjell Inge Røkke Foto: Iván Kverme
Energi

 

Aker Carbon Capture har signert intensjonsavtale for å undersøke om det kan bygges fullskala karbonfangst-anlegg i Stavanger/Sandnes-regionen. 

Avtalen er inngått med Forus Energigjenvinning og Lyse.

– Karbonfangst, utnyttelse og lagring er et nøkkelpunkt hva gjelder å kutte regionale og lokale utslipp, sier Eimund Nygaard i Lyse.

Selskapene skal utforske mulighetene til å bygge et fullskala anlegg, samt rette seg ut mot avfall-til-energi-sektoren i Norge.

Som del av avtalen har de tre selskapene blitt enige om å forlenge samarbeidet om teknologier for energiforbruk ved installasjon av karbonfangstanlegg (CCS-anlegg).

Avtalen varer i tre år med opsjoner om utvidelse.