Siemens Energy kutter 8.000 stillinger

De største kuttene skjer i Tyskland, men også arbeidsplasser i Norge vil forsvinne.

TAR TYREN VED HORNENE: Adm. direktør Christian Bruch i Siemens Energy håper å spare 300 millioner euro ved å si opp 7.800 ansatte.  Foto: Bloomberg
Energi

Siemens Energy kunngjorde tirsdag at de vil kutte opptil 7.800 stillinger i gass- og kraftsegmentet. Kuttene vil bli gjort over hele verden, men de største kuttene vil komme i Tyskland og USA. På verdensbasis har Siemens-datteren omkring 91.000 ansatte. 

Stillingskuttene er planlagt gjennomført innen utgangen av 2025, men en stor del skal blir gjennomført før slutten av 2023, melder bransjenettstedet Recharge. 

02.02.2021

I Tyskland er det planlagt å redusere staben med 3.000 stillinger, mens i USA er det snakk om 1.700 stillinger som forsvinner. Energiselskapet håper at kuttene vil redusere kostnadene med minst 300 millioner euro, det tilsvarer 3,1 milliarder kroner. 

Kutter også i Norge

BLIR BERØRT: Adm. direktør Bjørn Einar Barth og Siemens Energy Norge. Foto: Siemens Energy

I Norge har Siemens Energy 1.200 ansatte, og adm. direktør i Siemens Energy Norge sier at endringene som nå blir gjort vil gjøre selskapet mer konkurransedyktig for fremtiden.

– Endringene som skjer i markedet går stadig fortere, og vi som selskap er nødt til å tilpasse oss for å sikre fremtidig lønnsomhet. Planene som ble annonsert fra den globale ledelsen i dag vil også berøre Norge, men i relativt begrenset omfang, sier adm. direktør Bjørn Einar Brath til Finansavisen. 

Det er ennå ikke kjent hvor hardt rammet den norske driften blir av kuttene, men Brath kan fortelle at selskapet er i tett dialog med fagforeningene og tillitsvalgte finne så gode løsninger som mulig for de som blir berørt i Norge. 

Bakgrunnen for grepene som tas er de omfattende endringene som skjer i det globale energimarkedet. 

– Disse endringene ser vi også i det norske markedet, som trolig er et av verdens mest fremoverlente marked når det gjelder å ta i bruk ny teknologi som kan redusere utslipp. Sammenlignet med andre land i konsernet ser vi at norske kunder i stadig større grad etterspør våre løsninger for elektrifisering både til lands og til havs, sier Brath.

Kuttene kommer samtidig som at Siemens-datteren fortsetter utfasingen av fossilkraft, mens selskapet i stadig økende grad flytter fokuset over til grønn hydrogenteknologi. Selskapet annonserte i fjor at de ikke lenger ville by på kontrakter for nye kullkraft. 

I det første regnskapsmessige kvartalet i 2021 for Siemens Energy, som ble avsluttet ved utgangen av desember, fikk kraftselskapet en justert EBITDA på 243 millioner euro. Noe som var en stor oppgang fra minus 117 millioner euro samme periode året før.