Oljelagrene i USA faller

I løpet av forrige uke falt oljelagrene i USA med 1,0 millioner fat.

MINDRE PÅ LAGER: Oljelagrene i USA krymper. Foto: Bloomberg Mercury
Energi

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 1,0 millioner fat til 475,7 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 0,4 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 4,5 millioner fat mens destillatlagrene var uendret. Det var ventet at bensinlagrene skulle øke med 1,8 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 0,4 millioner fat.