Oljesjef: – Et smertefullt år

Ikke bare måtte Shell ty til sitt første utbyttekutt siden annen verdenskrig, nå viser resultatene for 2020 at året ble selskapets svakeste siden 2000. 

04.02.2021
Energi

Oljekjempen Shell så mer enn 70 prosent av overskuddet forsvinne i løpet av fjoråret, et år preget av coronapandemi og dennes innvirkning på oljemarkedet.

Justert inntjening i fjor endte på 4,8 milliarder dollar, en nedgang på 71 prosent. Ifølge Reuters er dette Shells svakeste resultat siden minst 2000.

– Det var et veldig vanskelig år, et smertefullt år, sier Shell-sjef Ben van Beurden til Bloomberg.

Se hele intervjuet med Shell-sjefen i videoen øverst i artikkelen.

Skuffende kvartalstall

I fjerde kvartal isolert endte resultatet på 393 millioner dollar, en nedgang på 87 prosent fra 2019.

Ifølge Reuters var konsensus på 597 millioner, og lavere priser for flytende naturgass, lavere produksjon samt svakere raffinerimarginer var blant faktorene som trakk ned.

Produksjonen i oppstrømsvirksomheten var 14 prosent lavere enn i fjerde kvartal 2019, ifølge Shell på grunn av blant annet Opec+-kutt og orkaner i Mexicogulfen.

Varsler høyere utbytte

Tross et smertefullt 2020 med langt svakere resultater, og en nettogjeld på drøyt 75 milliarder dollar ved utgangen av året, varsler Shell at utbytteutbetalingene skal økes ytterligere.

Selskapet gjorde et stort kutt i utbyttene i fjor, etter utbruddet av coronaviruset. Dette var oljegigantens første utbyttekutt på mange tiår – det første siden annen verdenskrig.

I tredje kvartal ble utbyttet så høynet igjen, med 4 prosent. Og nå varsler selskapet at utbyttet for første kvartal vil bli økt ytterligere, med nye 4 prosent.

Utbyttet på fjerde kvartal er på 0,1665 dollar pr. aksje. Utbyttet for første kvartal ventes å bli økt til 0,1735 dollar pr. aksje.