Solid kvartal, men inntektsfall og betydelig tap for hele 2020

Okea leverte et solid resultat for fjerde kvartal, men for hele 2020 ser det verre ut. 

LA FREM TALL: Konsernsjef Erik Haugane i OKEA. Foto: Iván Kverme
Energi

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Okea økte inntektene med 20 millioner kroner i fjerde kvartal, til 584 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret. Nettoresultatet hadde en langt sterkere forbedring og kom inn på 182 millioner, mot et tap på 2 millioner kroner i samme periode i 2019, fremgår det av selskapets kvartalsrapport fredag.

Fjoråret sett under ett ble uansett krevende for oljeselskapet som hadde inntekter på 1.730 millioner kroner, mot 3.020 millioner i 2019. Nettoresultatet for hele fjoråret endte på minus 603 millioner kroner, mot minus 71 millioner i 2019. 

Resultatet pr. aksje endte på 1,78 kroner i fjerde kvartal. 

I fjorårets siste kvartal var oppgangen stort sett drevet av høyt volum som ble ble solgt i et stigende oljemarked. Påliteligheten var oppe i hele 99 prosent på både Gjøa og Draugen, med en produksjon på 16.171 fat pr. dag. Salgsvolumet var på 18.794 fat pr. dag til en gjennomsnittlig realisert pris på 39 dollar for væsken. 

I tillegg har den vellykkede installasjonen av Mærsk Inspirer på Yme-feltet ført til lavere risiko i tidslinjen mot produksjonsstart.

Les hele kvartalsrapporten her

OKEA

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter584564
EBITDA229116
Resultat før skatt410-35
Resultat etter skatt182-2

OKEA

  • Oljeselskap med produksjon på norsk kontinentalsokkel og hovedkontor i Trondheim. 
  • Adm. direktør er Erik Haugane.
  • Etablert i 2015 av blant andre tidligere oljeminister Ola Borten Moe. 
  • I dag er største aksjonær thailandske Bangchak.
  •  Har eierandeler i oljefeltene Draugen, Gjøa og Ivar Aasen.