Røkkes havvindsatsning tror på medvind i år

Aker Offshore Wind forventer fremskritt i porteføljen i år, men avslutningen på fjoråret ble rød. 

MODNINGSPROSESS: Astrid Onsum, adm. direktør i Aker Offshore Wind, fokuserer på modning og utvikling av prosjektene fremover.  Foto: Siv Dolmen
Energi

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Aker Offshore Wind leverte et resultat før skatt på minus 54,9 millioner kroner i fjerde kvartal og et negativt resultat før skatt på 69,6 millioner kroner for hele 2020, fremgår det av kvartalsrapporten til selskapet. 

Driftsinntektene kom inn på 1,5 millioner i fjerde kvartal og 1,7 millioner for hele fjoråret. EBITDA kom inn på minus 45,3 millioner kroner og kontantbalansen endte på 474,5 millioner.

Fremskritt i porteføljen

Vindselskapet skriver i rapporten at det har gjort fremskritt med porteføljen i løpet av fjerde kvartal og at det pr. nå har prosjekter i Norge, Skottland, Sør-Korea og USA. I løpet av kvartalet økte også selskapet eierskapet i Principle Power til rundt 47 prosent. 

Aker Offshore Wind har også flere samarbeidsprosjekter på gang i 2021. 

– I USA og Sør-Korea samarbeider vi med selskapet Ocean Winds, et joint venture mellom spanske EDPR og franske Engie, så det er et viktig samarbeid, uttaler Astrid Onsum, adm. direktør i Aker Offshore Wind, til Finansavisen. 

Hun trekker også frem samarbeidet med Cognite, på digitalisering av havvind, som et nybrottsarbeid i fornybarbransjen, og at det er ett av selskapets konkurransefortrinn internasjonalt. 

Kontrakter og Statkraft-samarbeid

Aker Offshore Wind er også i prosesser med å forberede bud for havvindkontrakter i Norge og Skottland, som forventes innsendt i løpet av året. I slutten av kvartalet inngikk også selskapet en stor avtale med Statkraft om å utforske havvindprosjekter i Norge. 

– I første omgang ser vi på mulighetene på Sørlige Nordsjø II, der havdybdene gjør det mest aktuelt med bunnfaste turbiner. Vi ser frem til å motta myndighetenes veileder til den videre prosessen, som er ventet fra olje og energidepartementet til våren, opplyser Onsum til Finansavisen. 

Hun opplyser også om at tidsrammen for prosjektene og prospektene tilsier at de første parkene kan komme i drift på midten av 2020-tallet. På kort sikt er uansett det viktigste å fortsette å modne og utvikle prosjektene, sier hun. 

Les hele kvartalsrapporten her

Aker Offshore Wind

(Mill. kr)4. kv./202020
Driftsinntekter1,51,7
Driftsresultat-46,9-59,9
Resultat før skatt-54,9-69,6
Resultat etter skatt-54,9-69,6

Aker Offshore Wind

  • Selskapet er en offshore vindutvikler med fokus på eiendeler i dype farvann. 
  • Geografisk opererer den gjennom både det norske og internasjonale markedet. 
  • Porteføljen består av utviklingsprosjekter og potensielle kunder i Asia, Nord-Amerika og Europa.