Skal hente penger til ny grønn børskandidat

Havyard skal hente penger til den grønne spin-offen sin som det vil ta på børs. Søknaden til Euronext Growth er allerede sendt inn.

NY SATSING: Konsernsjef Gunnar Larsen i Havyard Group skiller ut flere virksomheter i et nytt selskap som det nå skal ta på børs. I den forbindelse jaktes det 210 millioner kroner gjennom nedsalg og en emisjon. Foto: Havyard
Energi

 

I november varslet Havyard Group at det vurderte å skille ut fire av sine datterselskaper i et nytt selskap med navnet HAV Group, som skulle noteres på Euronext Growth.

Bakgrunnen var en prosess for å styrke konsernets finansielle stilling og synliggjøre verdier.

Nå er Fearnley Securities engasjert for å gjennomføre en rettet emisjon hvor det tas sikte på å få inn 90 millioner kroner. I tillegg vil selskape selge aksjer for 120 millioner kroner.

Både eksisterende aksjonærer og nye investorer skal ha vist stor interesse for emisjonen. Også ledelse og styremedlemmer vil tegne seg for aksjer for inntil 2,5 millioner kroner tilsammen.

Pengene fra emisjonen skal brukes til forskning og utvikling (R&D), organisasjonsutvikling, samt styrking av arbeidskapitalen i påvente av mer business.

Provenyet fra det sekundære aksjesalget skal gå til å tilbakebetale obligasjonsgjeld og andre forpliktelser for å frigjøre all nødvendig sikkerhet.

Prises til 600 mill.

Som en del av transaksjonen vil Havyard bidra med visse eiendeler til det nye selskapet, inkludert alle aksjene i Nowegegian Electric Systems, Havyard Desogn & Solutions, Havyard Hydrogen, samt eierandelen på 77,3 prosent i Norwegian Greentech, FreeCO2ast Project og posisjonen som låntaker i lånefasiliteten på 55 millioner kroner med DNB.

Prisen på aksjene er ikke klar, men det er ventet at den vil lande på rundt 20 kroner. Det verdsetter selskapet til 600 millioner kroner før penger.

Havyard vil være majoritetseier i det nye selskapet med en eierandel på rundt 70 prosent.

«Ved å samle disse virksomhetene i et separat og fokusert konsern vil man være godt posisjonert for å ta en ledende rolle i det maritime grønne skiftet», skrev Havyard i rapporten for tredje kvartal, som ble lagt frem i november.

Søknaden om en notering på Euronext Growth er allerede sendt inn. Så sant emisjonen går i boks og søknaden blir godkjent, vil aksjene omsettes rundt den 4. mars.

Foreløpige tall viser at HAV Groups EBITDA beløp seg til 85 millioner kroner i 2020 - av inntekter på 647 millioner kroner. Overskuddet var 27 millioner kroner.

Ved utgangen av året var ordrereserven 844 millioner kroner.

Største eier i Havyard Group er Sævik-familiens Havila Holding med en eierandel på vel 40 prosent.