Bonheur snuser på offshore sol

Mens milliardene renner ut i cruise satser Bonheur tungt i fornybart. På norsk sokkel samarbeider de med Hafslund, og i sydligere strøk utforskes sol til sjøs. 

TØFT ÅR: 2020 har vært et tøft år for Bonheurs finansdirektør Richard Olav Aa, og adm. direktør Anette S. Olsen.  Foto: Iván Kverme
Energi

 

Fred. Olsen-familiens Bonheur har fått kjenne 2020 på kroppen. Med fire cruiseskip i opplagsbøyene og strømpriser som store deler av året har ligget på den lavere enden av skalaen endte året med et nettotap på 1,2 milliarder kroner. En kraftig økning fra tapet på 343 millioner i 2019.

Resultat etter skatt i fjerde kvartal var minus 289 millioner kroner, mot minus 162 millioner i tilsvarende kvartal året før. Driftsinntektene falt fra 1,8 milliarder i fjerde kvartal 2019 til 1,6 milliarder i fjorårets siste kvartal.

Cruisevirksomheten alene gikk på et nettotap på i overkant av én milliard kroner i 2020. 

All cruise til Fred. Olsen Cruise Lines er innstilt ut andre kvartal, og de fire skipene blir liggende til det igjen er trygt å reise på cruise. 

– Vi har stor etterspørsel i andre halvår og i 2022, det er gledelig at folk savner å cruise med oss, sier adm. direktør Anette S. Olsen under fredagens kvartalspresentasjon. 

Bonheur

(Mill. kr)4. kv./204. kv./1920202019
Driftsinntekter1.5741.8396.1747.836
Driftsresultat–146,0–289,0–881,9270,2
Resultat før skatt–262,5–187,5–1.112−288,4
Resultat etter skatt–289,0–162,0–1.201–343,1

Sol i Singapore og Kanariøyene

I løpet av fjerde kvartal har datterselskapet Fred. Olsen Renewables (FOR) inngått to ulike samarbeid innenfor solkraft til sjøs. I Singapore samarbeider selskapet med Solar Energy Research Institute of Singapore om å teste ulike flytende solcelle-løsninger i saltvann. På Kanariøyene inngår FOR i et konsortium med fire andre partnere som tester solcelleanlegg offshore. Dette prosjektet er 70 prosent finansiert av EUs Horizon 2020. 

– Vi ønsker å utforske mulighetene for flytende solkraft i saltvann. Det er noe mer krevende enn i ferskvann, men er noe vi ser kan passe med vår øvrige virksomhet, kommenterte finansdirektør Richard Olav Aa under kvartalspresentasjonen fredag. 

I november ble det kjent at FOR går i partnerskap med Hafslund Eco om utvikling av havvindprosjekter på norsk sokkel i etterkant av at det ble åpnet for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. 

– Vi kommer til å sende melding på begge områder, for både flytende og bunnfaste vindmøller, sier Aa

I Irland gires arbeidet med havvindparken Codling opp i samarbeid med EDF Renewables. Etter at landets myndigheter lanserte ambisiøse havvindplaner venter selskapet at det vil komme en lisensrunde i 2022, med pre-kvalifisering i løpet av fjerde kvartal.

Den svenske vindparken Högaliden henger derimot etter planen. Den skulle vært ferdigstilt til jul, men som følge av feil oppdaget ved Vestas vindmølleblader, utbrudd av covid-19 og dårlige værforhold er den ikke det.

Vurderer nytt skip

Innenfor service til havvindindustrien, hvor Bonheur sitter med de tre datterselskapene Fred. Olsen Wind Carriers (FOWIC), Global Wind Service, og United Wind Logistics (UWL), ventes det fortsatt kraftig vekst, etter et litt stille 2020. Aa vil ikke si noe om nøyaktig hvor stor ordrereserven er, bare at den er større enn året før.

– Hadde det vært like dårlig som ved inngangen til 2020 ville vi sagt fra. 

Mens UWL, hvor Bonheur sitter med en eierpost på 50 prosent fikk tre nye skip i løpet av fjoråret, har heleide FOWIC begynt å se på mulighetene for å bygge et fjerde skip, når det blir en realitet gjenstår fortsatt å se.

– Vi holder tett dialog med kundene våre, og vil time et eventuelt nybygg når markedsforholdene ligger til rette, er alt Aa vil si om byggplanene.