HyrogenPro-sjef: – Markedet er veldig aktivt

TALL: HydrogenPro og adm. dir. Mårten Lunde legger frem tall. Foto: Ivan Kverme
Energi

 

HydrogenPro satt etter fjerde kvartal  igjen med inntekter på 15,6 millioner kroner, mens de for hele 2020 hadde en omsetning på 26,7 millioner kroner.

Selskapet trekker i rapporten frem at markedet fortsetter å vise høy aktivitet og sterkt momentum, og påpeker at dette støttes av betydelig statlig interesse for å utvikle grønn infrastruktur og næringer.

Resultatet før skatt endte på minus 1,9 millioner kroner, mens de for hele 2020 satt igjen med et underskudd på 16,0 millioner. Årets resultat inkluderer tilbakeføring av en beregnet av selskapets påløpte utsatte tap på 7,7 millioner kroner.

Se presentasjonen LIVE her kl. 11.

– Vi er veldig fornøyd med anskaffelsen av Advanced Surface Plating (ASP), som ble fullført sent i 2020. Vi utvikler fullskalaverifisering av ASPs elektrodeteknologi, og forventer å bli globalt kostnadsleder innen grønn hydrogen. Markedet er veldig aktivt, etterspørselen akkumuleres og HydrogenPro bygger organisasjonen og posisjonerer teknologi og forsyningskjede for fremtidig vekst, sier HydrogenPro-sjef Mårten Lunde i en kommentar.

HydrogenPro skriver i rapporten at deres teknologi vil muliggjøre produksjon av grønn hydrogengass til 1,2 dollar pr. kilo i 2022.

Hydrogenselskapet ble notert på Euronext Growth i midten av oktober. I forbindelse med noteringen gjennomførte selskapet i slutten av september en emisjon og et nedsalg på til sammen 600 millioner kroner som ble overtegnet 14 ganger.

Her er rapporten.

HydrogenPro

(Mill. kr)4. kv./20Hele 2020
Driftsinntekter15,626,7
Driftsresultat2,9-0,9
Resultat før skatt-1,9-8,2
Resultat etter skatt-1,9-16,0