Total selger ned i ESG-porteføljer

Selger ned i både vind- og solparker. 

SELGES: Total selger halvparten av eierandelen sin i blant annet 9 vindparker, som selskapet eide gjennom datterselskapet Total Quadran.  Foto: Bloomberg
Energi

Gjennom det heleide datterselskapet Total Quadran, selger energikjempen Total seg ned i to porteføljer med fornybare prosjekter.  Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag. 

Crédit Agricole Assurances kjøper halvparten av en portefølje som består av en total kapasitet på 285 MW, som inkluderer ni vindparker og 44 solkraftverk. Banque des Territoires kjøper 50 prosent av åtte solparker i Ny-Caledonia, som til sammen har en kapasitet på 53 MW. 

Ifølge Total vil disse transaksjonene, som verdsetter porteføljene til rundt 600 millioner dollar til sammen, dempe risikoen konsernets portefølje, samtidig som man akselererer kontantstrøminnregning og øker avkastningen på egenkapitalen.

Total har som mål å bli verdensledende innen fornybar energi, og skal være karbonnøytrale innen 2050.