Gir tilbake til aksjonærene

Aksjonærene i AqualisBraemar får utbytte som takk for at de har stått bak selskapet i oppkjøpene det seneste året.

BØRSVERDI PÅ 720 MILL: Konsulentselskapet AqualisBraemar har vært notert på Oslo Børs siden 2014.  Konsernsjef David Wells med bjellen. Foto: Eivind Yggeseth
Energi

– Aksjonærene våre har gjentatte ganger støttet oss i forbindelse med store oppkjøp de seneste årene, og vi vil betale tilbake den tilliten, sier konsernsjef David Wells i selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem torsdag.

AqualisBraemar betaler halvårlige utbytter, og styret i konsulent- og ingeniørselskapet foreslår et utbytte på 0,25 kroner pr. aksje for første halvår 2021.

I 2020 betale selskapet utbytter på til sammen 0,40 kroner pr. aksje, tilsvarende 25 millioner kroner.

AqualisBraemar, som leverer konsulenttjenester til offshore-, shipping-, olje og gass- og fornybarindustrien, hadde inntekter på 19,6 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 18,8 millioner i tilsvarende periode året før.

Da skal det tas med at selskapet har doblet størrelsen etter kjøpet av London-baserte ingeniørkonsulentselskapet LOC Group i november i fjor.

Før skatt satt imidlertid selskapet igjen med et tap på 2,7 millioner dollar.

– 2020 var nok et transformativt år for AqualisBraemar LOC, sier Wells.

Vekst i fornybar

Selskapet har tradisjonelt rettet seg mot olje- og gassindustrien, og her møtte det motvind i fjor som følge av covid-19, lavere oljepris og redusert internasjonal handel. Selskapet tror imidlertid på et oppsving for olje og gass fra andre halvår.

Samtidig kommer stadig mer av oppdragene fra fornybar energi, og i fjerde kvartal vokste inntektene fra dette segmentet med 47 prosent.

Målet er at halvparten av AqualisBraemars virksomhet skal komme fra fornybar eller bærekraftig energi innen 2025.

– Vi fortsetter å se økende etterspørsel etter konsulenttjenester innen fornybar energi, og venter kraftig vekst i 2021, sier Wells.

Ved utgangen av kvartalet hadde AqualisBraemar en ordrereserve på 76 millioner dollar, opp fra 28,3 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal 2020. Samtidig mer enn doblet kontantbeholdningen seg til 30,6 millioner dollar.

AqualisBraemar

(Mill. USD)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter19,618,8
Driftsresultat-0,40,4
Resultat før skatt-2,3-1
Resultat etter skatt-2,7-1,5

AqualisBraemar

  • Leverer konsulenttjenester til offshore-, shipping-, olje og gass- og fornybarindustrien.
  • I november ble det London-baserte ingeniørkonsulenttselskapet LOC Group kjøpt opp, og selskapet doblet dermed sin størrelse. 
  • Ledes av konsernsjef  David Wells. Glen Ole Rødland er styreleder.
  • Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på rundt 720 millioner kroner.