TrønderEnergi kjøper Norges nest største vindpark

Det trønderske energiselskapet kjøper Roan vindpark fra Statkraft.

SIGNERT: Fredag kveld signerte TrønderEnergi avtalen og kjøpte ut Statkraft av Roan vindpark. (F.v) Daglig leder i Roan Vind, Ragnhild Remmen Bull, juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe og konsernsjef Ståle Gjersvold. Foto: Vegard Knudsen/TrønderEnergi
Energi

Fredag kveld signerte TrønderEnergi og Stadtwerke München avtalen med Statkraft om å kjøpe alle aksjene i Roan Vind Holding. Vindparken er Norges nest største med 71 turbiner og en produksjon på rundt 884 gigawatt (GWh) i året, fremgår det av en pressemelding. 

OVERTAR: TrønderEnergi og Stadtwerke München overtar Roan vindpark. Foto: Biodrone/TrønderEnergi

— Vi har i lang tid rigget oss for å ta del i veksten og verdiskapingen som skjer innen vindkraft i Midt-Norge. Å kjøpe oss opp og bli førende eier i Roan vindpark er et viktig steg i den strategien, uttaler konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi i pressemeldingen. 

TrønderEnergi tok 8. februar over som operatør for Roan vindpark og har stått for den daglige driften siden da. De syv ansatte ved anlegget ble med over til det trønderske energikonsernet, og det i ettertid blitt ansatt ytterligere tre personer. 

Overtagelse i april

Transaksjonen skal etter planen gjennomføres 30. april 2021 og eierskiftet vil gjennomføres samtidig. Operatørskapet er allerede overført til TrønderEnergi. 

TrønderEnergi eier fra før 7,9 prosent av andelene i Roan Vind og disse vil etter oppkjøpet legges inn i ett felles holdingselskap, TrønderEnergi Roan Holding, der TrønderEnergi vil eie 51 prosent og Stadtwerke München 49 prosent.

Som følge av oppkjøpet vil TrønderEnergis årlige produksjonsvolum øke med 10 prosent til 200 GWh. TrønderEnergi Roan Holding AS blir et datterselskap i TrønderEnergi-konsernet.