Oljegiganter tar CO2-fangst ett steg videre

Northern Lights går fra prosjektorganisasjon til selvstendig selskap.

TIDENES NORSKE KLIMAPROSJEKT: Equinor, Shell og Total lanserer Northern Lights som et selvstendig selskap for transport og lagring av CO2. Foto: NTB
Energi

 

Equinor, Shell og Total lanserer Northern Lights som et selvstendig selskap for transport og lagring av CO2, går det frem av en pressemelding tirsdag.

De tre selskapene har jobbet på prosjektet som likeverdige partnere siden 2017, med Equinor som operatør.

Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Norges Langskip-prosjekt, som inkluderer fangst av CO2 fra industrielle utslippspunkter i Oslo-regionen. 

Ved oppstart i 2024 vil Northern Lights ifølge meldingen bli det første åpne nettverket for transport og lagring av CO2, og vil tilby selskaper over hele Europa mulighet til å lagre CO2 sikkert og permanent dypt under havbunnen i Norge.

– Første i sitt slag

Equinor, Shell og Total vil etablere Europas første knutepunkt for karbonfangst og –lagring. Fra 2024 vil CO2 skipes til terminalen på land i Øygarden utenfor Bergen for deretter å sendes via rør til lagringsreservoaret i Nordsjøen.

– Fangst og lagring av CO2er en sentral del av eierselskapenes strategier. Vi svarer ved å tilby CO2-lagring som en tjeneste. Vi skal jobbe med selskaper i hele Europa og på tvers av sektorer for å bidra til et klimanøytralt samfunn. Vi er det første selskapet av denne typen, og vil hjelpe andre med å følge etter, sier Northern Lights-sjef Børre Jacobsen i en kommentar.

Selskapet er allerede i samtaler med en rekke potensielle, europeiske kunder, som samlet representerer årlige CO2-utslipp på 48 millioner tonn – mer enn det som lagres globalt i dag.

PUD-en godkjent

Samtidig med lanseringen av Northern Lights som et selvstendig selskap, godkjenner Olje- og energidepartementet PUD-en for prosjektet (plan for utbygging og drift). Tillatelsen ble tildelt Equinor og overføres til Northern Lights straks selskapet godkjennes som lisenshaver på norsk sokkel. På det tidspunktet vil også lisens EL001 bli overført.

Equinor skal stå for de tekniske leveransene i bygge- og utviklingsfasen, og det vil bli inngått en avtale om kjøp av tjenester fra Sture/Kollsnes sin operasjonsorganisasjon for terminal- og kontrollromstjenester. I tillegg planlegges en avtale med Total for igangsettelse av tidligfase studier for utvikling av fase 2, samt med Shell om skipsbyggingskontrakter.