PetroNor har hentet 340 mill.

Energi

 

PetroNor har gjennomført en rettet emisjon og hentet 340 millioner kroner. Emisjonskursen var på 1,10 kroner, opplyses det i en børsmelding.

187,4 millioner er hentet i kontanter, mens 152,6 millioner er vederlag for Symero Limiteds aksjer i Hemla Africa Holding.

Midlene skal brukes til å finansiere boring av avgrensningsbrønner og andre aktiviteter for oljeutvinning ved PNGF Sud-feltene i Kongo, samt generelle selskapsformål.

Ifølge meldingen var det stor interesse fra nye investorer, inkludert institusjonelle og private familieselskaper i både Norge og utlandet.

Selskapets hovedaksjonær, Petromal Sole Proprietorship LLC og tilknyttede selskaper tegnet seg for aksjer totalt verdt 130,2 millioner kroner, og opprettholder dermed sin eierandel på 38,28 prosent.