Lanserer plan for utrulling av hydrogenstasjoner

Everfuel har lansert en plan for utrulling av hydrogenstasjoner i den sørlige delen av Norge.

SATSER: Everfuel skal satse på hydrogenstasjoner i Norge.  Foto: Everfuel
Energi

 

Hydrogenselskapet Everfuel har lagt frem en plan for en utrulling av hydrogenfyllestasjoner i den sørlige delen av Norge. Ambisjonen er å ha 15 stasjoner som skal benyttes til gods- og persontransport innen utgangen av 2023, fremgår det av en børsmelding fredag morgen. 

Planen er en del av Everfuels grønne hydrogenfyllings-strategi for lastebiler, busser og biler i Scandinavia, som skal knytte hovedtrafikkårene i Norge, Sverige og Danmark sammen. 

Nettverket i Norge skal i første omgang dekke området fra Trondheim og sørover og Everfuel planlegger å utvikle det sammen med den profesjonelle transportsektoren, i tillegg til lokale myndigheter og ved bruk av relevante finansieringsprogrammer. 

Stasjonsplanen er en del av Everfuels oppstartsfase med planlagte investeringer til 1,5 milliarder euro for å utvikle et grønt hydrogen-nettverk i Europa. Det skal også nå 1 milliarder euro i inntekter fra salg av hydrogen til transportsektoren innen 2030. 

I børsmeldingen står det at Everfuel planlegger å åpne den første stasjonen på Hvam i slutten av april og en i Åsane i Bergen i juli 2021, begge for personbiler. En større stasjon for lastebiler og personbiler er planlagt åpnet på Alna i Oslo i juli 2022 og de resterende 12-15 stasjonene  skal bygges ut mot slutten av 2023.