De best betalte Equinor-toppene i kriseåret 2020

Tidligere konsernsjef Eldar Sætre fikk mest, mens etterfølgeren Anders Opedal er på 9,1 millioner kroner i grunnlønn. 

FORTIDEN OG FREMTIDEN: Equinors tidligere konsernsjef Eldar Sætre og hans etterfølger Anders Opedal. Foto: NTB
Energi

Equinor er fredag ute med sin årsrapport for 2020.

Oversikten over lønn og bonus for til konsernledelsen viser at nå avgåtte konsernsjef Eldar Sætre topper med en samlet kompensasjon på 1,16 millioner dollar, hvorav 850.000 dollar i fastlønn.

Nærmest følger Alasdair Cook (konserndirektør for global strategi og forretningsutvikling) og Margareth Øvrum (konserndirektør for Brasil) på henholdsvis 1,04 millioner og 909.000 dollar.

2020 ble som kjent et tøft år for alle oljeselskaper, og ifølge rapporten sa de permanente medlemmene av konsernledelsen fra seg retten til å motta bonus for året –  som formelt godkjent av styret.

I styret ble leder Jon Erik Reinhardsen for øvrig tilgodesett med 108.000 dollar, mens nestleder Jeroen van der Veer fikk 96.000 dollar.

Opedals grunnlønn: 9,1 millioner

Anders Opedal, som var konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring før han overtok som konsernsjef 2. november 2020, ble i fjor kompensert med 788.000 dollar.

For konsernsjefen Opedal ble grunnlønnen fastsatt til 9,1 millioner kroner da han tiltrådte, noe under forgjengerens grunnlønn som var uendret på 9,33 millioner kroner for fjoråret. 

Opedal deltar også i en variabel lønnsordning innenfor rammene tidligere etablert for Equinors konsernsjefer. 

Hans årlige variable målnivå er 25 prosent (maksimalt 50 prosent) av grunnlønn og selskapets langtidsinsentivordning for 2020 med en bruttoverdi på 30 prosent av grunnlønn. Opedal får også et fastlønnstillegg på 18 prosent av grunnlønn i stedet for pensjonsopptjening over 12 G.