Skal hjelpe shippingselskap med å bli ledende på nullutslipp

Everfuel har innledet et samarbeid med et tysk-norsk shippingselskap som har ambisjoner om å bli ledende innen nullutslipp i Europa.

SIKTER MOT NULLUTSLIPP: Everfuel og adm. direktør Jacob Krogsgaard. Foto: Everfuel
Energi

 

Everfuel har inngått en avtale med et ikke-navngitt, tysk-norsk shippingselskap, der partene skal samarbeide om hydrogenforsyninger til en ny, nullutslipps shippingløsning, opplyses det i en melding.

I samarbeidet vil Everfuel kunne bli ansvarlig for å levere hydrogen – inkludert planlegging, installasjon og drift av en tilpasset, skalerbar drivstoffløsning.

Formålet er å etablere faste kontrakter for hydrogenforsyninger over lengre tid, men det vil også åpnes for at den anonymiserte motparten kan benytte løsningen i andre prosjekter under utvikling.

Den tysk-norske motparten har ambisjoner om å bli et ledende nullutslipps shippingselskap i Europa, opplyses det.

Partene sikter mot å starte opp driften sammen med et første skip i 2023, som vil forbruke 1.000 kilo hydrogen pr. dag.

Først vil partene utvikle tekniske og kommersielle detaljer ved samarbeidet og modne det kommersielle og driftsmessige rammeverket. Det arbeidet inkluderer identifisering av potensielle beliggenheter for fyllestasjoner samt hvilke tillatelser som behøves før en investeringsbeslutning kan tas.