Equinor-samarbeid om nye hydrogen- og karbonfangstprosjekter

SSE Thermal og Equinor planlegger nye hydrogen- og karbonfangstprosjekter i Storbritannia.

Energi

 

Equinor og SSE Thermal har planer om å utvikle to nyskapende kraftstasjoner med lave CO2-utslipp i Humberområdet i Storbritannia, ifølge en melding.

Stasjonene vil bli en av de første kraftstasjonene i Storbritannia som tar i bruk teknologi for karbonfangst og -lagring, og verdens første kraftstasjon som drives 100 prosent av hydrogen.

– Disse verdensledende kraftstasjonene i Keadby vil framskynde arbeidet i hele Humberområdet med å skape en avkarbonisert industriklynge, og bidra til at Storbritannia kan nå sine mål om en grønn industriell revolusjon og klimanøytralitet, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.