Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viste flere enheter i drift i forrige uke.

I USA: Har det vært 439 rigger i drift den siste uken. Foto: Bloomberg
Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 495 rigger i operasjon per 16. april. Det er fem flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 439, opp syv fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger var uendret på steg syv til 344. Antallet gassrigger var 94, en opp fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 56 rigger i drift, ned to fra uken før. I Mexicogulfen var det 12 rigger i drift, opp en fra forrige periode.

Baker Hughes riggtelling.