Liten nedgang i produksjonen på norsk sokkel

Foto: Ivan Kverme
Energi

Foreløpige produksjonstall for mars viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.094.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.

Det er en nedgang fra 2.103.000 fat pr. dag i februar.

Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.773.000 fat olje, 309.000 fat NGL og 12.000 fat kondensat.

Oljeproduksjonen er 0,7 prosent under oljedirektoratets prognose for mars. 

Så langt i 2020 er det produsert omlag 59,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter på norsk sokkel.