Quantafuel rykker inn i Tyskland: Planlegger storstilt fabrikkutrulling

Quantafuel skal ekspandere med tyske giganter. Nå øynes det fem anlegg i landet og investeringer i milliardklassen. 

FABRIKKUTRULLING: Konsernsjef Kjetil Bøhn i Quantafuel ser et massivt potensial i det tyske markedet for avfallshåndtering. Foto: Iván Kverme
Energi

 

Quantafuel har over en lengre periode jobbet med kjemikaliegiganten BASF, som også er på eiersiden i selskapet. Nå inngår de to selskapene et joint venture med et av verdens største resirkuleringsselskaper. Tyske Remondis har over 36.000 ansatte og prosesserer årlig rundt 30 millioner tonn avfall i over 30 land.

Sammen skal de tre selskapene utvide kapasiteten for avfallshåndtering av plast i det tyske markedet.

– Markedspotensialet i Tyskland er så stort at man kan bygge ut kapasitet på mange hundre tusen tonn. Det er vi interessert i, alle tre. Remondis kan levere store mengder plastavfall og BASF vil ha så mye oljeprodukter som mulig, sier Bøhn.

I første omgang skal det bygges en fabrikk med kapasitet til å ta imot 100.000 tonn plast. Quantafuel vil få ansvaret for fabrikken og teknologien som skal omdanne plast til oljeprodukter. Plasten skal komme fra Remondis, mens BASF skal ta i bruk sluttproduktet.

– Først må vi finne en tomt i nærheten av et Remondis-anlegg, som også passer med logistikken til BASF. Deretter vil vi avgjøre størrelsen på fabrikken og hvor store investeringer som må gjøres, sier Bøhn.

Det vil opprettes et joint venture der de tre selskapene skal eie en tredjedel hver, og investeringene som trengs vil deles deretter.

Markedspotensialet i Tyskland er på mange hundre tusen tonn
Konsernsjef Kjetil Bøhn, Quantafuel

Milliardinvesteringer

Ifølge Bøhn vil en fabrikk med kapasitet på 100.000 tonn omsette for rundt 75 millioner dollar i året. Prislappen vil være på i overkant av én milliard kroner og behovet for egenkapital vil være på noen hundre millioner kroner. Resten vil lånefinansieres, og dette vil ikke bli noe problem, ifølge Bøhn.

– Når man har med seg partnere som Remondis og BASF så får man lånefinansiering, sier han.

Planene er i startfasen og det gjenstår fremdeles godkjenninger og tillatelser fra myndighetshold. Quantafuel-sjefen er likevel optimistisk.

– Både Remondis og BASF har besøkt anlegget vårt i Skive og er veldig fornøyde. Dermed har de valgt oss som leverandør. Du får ikke en bedre sammensetning av selskaper for gå inn i det tyske markedet, sier han.

PÅ EIERSIDEN: BASF er på eiersiden i Quantafuel. Oljeproduktene fra Tyskland skal gå til deres anlegg i Verbund. Foto: BASF

Flere fabrikker

Bøhn utelukker ikke at det vil komme flere fabrikker av samme størrelse i Tyskland.

– Ideen er å bygge ut kapasitet i Tyskland som harmonerer med markedspotensialet der. Det er et naturlig siktepunkt i første omgang med en fabrikk som har kapasitet på 100.000 tonn. I Tyskland er det mulig å sette opp mange fabrikker, så målsetningen vil være på mellom fire og fem fabrikker, men dette er langt der fremme, sier han.

Etter hvert står Europa for tur.

– Nå begynner vi å komme i mål i Danmark. Vi har vært forsiktige med å inngå avtaler, fordi vi ikke har vært klare. Produksjonsanlegget i Skive har vært under bygging, men nå ser vi enden på den reisen. Nå kan vi vise hva vi driver med, og vi har begynt å legge en plan for de største landene i Europa, sier han.