Starter hydrogenprosjekt i nordvest

Kjell Inge Røkkes karbonfangstselskap leverer hydrogenprosjekt, samarbeidsavtale og kvartalstall.

LA FREM TALL: Konsernsjef Valborg Lundegaard i Aker Carbon Capture. Foto: Iván Kverme
Energi

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Aker Carbon Capture er ute med sin rapport for første kvartal, der høydepunktet var oppstarten av Brevik-prosjektet i januar. Prosjektet går ut på å levere verdens første karbonfangstanlegg til Norcem HeidelbergCement.

Samtidig lanserer selskapet tirsdag, sammen med søsterselskapet Aker Clean Hydrogen og Aukra kommune planer om en fabrikk for blått hydrogen. Aukra Hydrogen Hub-prosjektet vil avhenge av tilgang på naturgass fra det lokale anlegget, og som del av utviklingen vil Aker Carbon Capture og SINTEF utrede en ny fangstteknologi for hydrogenproduksjonsenheter.

En samarbeidsavtale mellom Aker Carbon Capture og SINTEF lanseres også tirsdag.

Øyner 10 millioner tonn årlig

Inntektene for Aker Carbon Capture kom inn på 63,4 millioner kroner i kvartalet, mens EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) ble negativt med 24 millioner kroner. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbeholdning på 484 millioner kroner.

– Fundamentale drivere som støtter fremveksten av et kommersielt marked for karbonfangst, -utnyttelse og -lagring fortsatte å utvikle seg gunstig i starten av året, sier toppsjef Valborg Lundegaard i en kommentar. 

– Stigende priser på CO2-kvoter, regjeringer som løfter klimamålene og selskaper som varsler ambisjoner om å redusere utslipp karakteriserte de tre første månedene av 2021, legger hun til.

Aker Carbon Capture gjentar sine ambisjoner om å lande kontrakter for fangst av 10 millioner tonn CO2 årlig innen 2025.

Les mer her.

Aker Carbon Capture

(Mill. kr)1. kv./212020
Driftsinntekter63,415,8
Driftsresultat(24,0)(44,6)
Resultat før skatt(23,8)(44,5)
Resultat etter skatt(23,8)(44,5)

Aker Carbon Capture

  • Selskapet er en leverandør av karbonfangstteknologi. 
  • Selskapets proprietære karbonfangstprosess bruker en blanding av vann og organiske aminløsningsmidler for å absorbere CO2. 
  • Denne prosessen kan brukes på utslipp fra forskjellige kilder, fra gass, kull, sement, raffinerier og avfall til energi til hydrogen og annen prosessindustri. 
  • Selskapets produkter er blant annet Just Catch, Offshore Just Catch, Big Catch, Mobile Test Unit - Rental Services og lagringsløsninger.